kleopaslogo

Kleopasgemeente Nieuws

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Kleopas kom en eet!

kom en eetOp D.V. zaterdag 25 maart aanstaande organiseert de Kleopasgemeente weer een gezamenlijke maaltijd.

Iedereen is welkom op het stampottenbuffet in het Kerkelijk Centrum Emmaüs met inloop om 16:00 uur.

Neem gerust iemand mee, een collega, klasgenootje, buurvrouw, vul maar in. Iemand die u/jij graag uitnodigt.

Graag van te voren opgeven via onderstaande knop of op het kerkplein op de zondagen 5, 12 en 19 maart.

Opgeven t/m 19 maart

Doopdienst 12 februari 2017

dopen20170212Zondag 12 februari 2017 was er de doopdienst in de Kleopasgemeente. In deze dienst zijnJidde, Marleen, Niklas, Juna en Brandon gedoopt. Van deze dienst zijn foto's gemaakt, die in het Fotoalbum te zien zijn. 

Fotoreportage

HVD wordt Kleopas bezoekdienst

Kleopas bezoekdienstVanaf 1 februari zal de naam van de HVD in de Kleopasgemeente veranderen in Kleopas bezoekdienst. Met als toevoeging " omzien naar elkaar".

De huidige HVD bestaat al sinds de jaren '90 en verricht veelal onzichtbaar werk.
Een aantal taken zijn: Bezoek nieuw ingekomenen,bezoeken bij huwelijksjubilea,bezoeken van ouderen en zieken. Met name het laatste wordt trouw gedaan door de bezoekdienst doordat zij regelmatig bij mensen langs te gaan en oog voor hen hebben.

Elke sectie heeft eigen bezoekdames. We hopen dat de nieuwe naam en het logo duidelijkheid zal geven aan de gemeente zodat men weet waar de bezoekdienst voor staat.

Meer informatie

EMTÉ Actie

20130130 EMTE actie
BOODSCHAPPEN DOEN, SPAREN EN...DE ANDER HELPEN!

  • Vanaf 5 december kan er bij de EMTÉ-supermarkt weer steeds gespaard worden voor een gratis boodschappenpakket, t.w.v. 50 euro.
  • De diaconie verzamelt deze spaarzegels graag, om zo gezinnen die een extraatje kunnen gebruiken blij te maken met zo'n pakket.
  • De zegels kunnen voor en na de dienst worden ingeleverd in de hal van de kerk of overhandigd worden aan de dienstdoende diaken.
  • In de brievenbus van doen bij broeder Barry Wensing, Miltonstate 12, mag ook.

Kringen in de Kleopasgemeente

20160903KringenEen deel van onze wijkgemeente zal aankomend seizoen weer samenkomen in één van de huiskringen. De kringen komen gemiddeld twee keer per maand bijeen om elkaar te ontmoeten, op te bouwen, te inspireren en te delen in lief en leed. De kring als deel van de gemeente waar je kunt groeien in geloof en je omziet naar elkaar. In de kring bent u/ ben jij altijd welkom, want niet alleen die ander is nodig, maar zelf ben jij/ bent u ook nodig voor die ander.
Heeft u/ heb jij behoefte om ook deel uit te maken van een kring?
Aanmelden kan hier, bij de ouderling V&T René Bijl, of op de gemeenteavond van 19 september.

Aanmelden kringen

Moment van gebed

gebed

Ook in 2016 en 2017 bidden we weer met elkaar voor de eredienst, de kerkenraad, zieken, specifieke activiteiten in onze wijk en andere ingebrachte gebedspunten. Op woensdag vanaf 19.00 tot 19.45. Klik op Lees meer... voor de agenda.

Lees meer