Skip to main content

 

Onze organisatie

Predikant

Ds. Nico van den Houten is sinds de zomer van 2015 onze wijkpredikant en stelt zich hier voor.

Hij is getrouwd met Dineke, samen hebben ze vier kinderen. Het predikantsgezin woont in onze wijk de Rietkampen. 

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. De predikant zit in de kerkenraad, maar ook ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De scriba is het eerste aanspreekpunt. 

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de leden van de gemeente. Verder zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd, vorming en toerusting en missionair werk.

De ouderling-kerkrentmeesters zorgen voor de materiële belangen van de kerk.

Diakenen richting zich op het dienen van mensen in nood, dichtbij maar ook ver weg.

Moderamen

Het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarin zitten de predikant, de sriba van de kerkenraad en vertegenwoordigers van diaconie, kerkrentmeesters en ouderlingen. 

Onze naam

Wie de bijbel iets beter kent, herkent de link tussen ons kerkgebouw en de naam van onze gemeente. 

De Kleopasgemeente komt immers bijeen in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Omdat wij 'gast' zijn in KC Emmaüs was het niet mogelijk onze wijkgemeente de naam van het kerkgebouw mee te geven, zoals in hervormd Ede gebruikelijk is. Daarop is gezocht naar een passende naam. Die is gevonden in de bijbel:

'En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Eén van hen heette Kleopas.'
Lucas 24 vs 13-15, 18

Ons logo

Gemeentelid Cor van Iterson heeft het logo van onze gemeente ontworpen in zijn eigen herkenbare stijl. Hij vertelde over het ontstaan: 

Het viel me op dat het woord Kleopas een prachtig evenwicht in de letteropbouw te zien gaf: de ‘o' als centrale letter, aan beide zijden omgeven door drie andere letters. In die ‘o' zag ik een nimbus. Als je daar een kruis in plaatst, verwijst die nimbus naar Jezus Christus. Het logo moest er zo uitzien: Christus in het midden tussen de twee leerlingen. Door de ‘o' als kruisnimbus iets te vergroten ontstond een sterke centrale opbouw, die symbolisch is.

De Emmaüsgangers spraken samen onderweg over ‘alles wat voorgevallen was' in Jeruzalem: het lijden en sterven van de Heer. Daarom koos ik de kleur rood voor het kruis in de nimbus. En Kleopas is als martelaar gestorven. De kleur past ook bij hem.

Cor van Iterson (juli 1932 - oktober 2019)

Onze organisatie

Predikant

Ds. Nico van den Houten is sinds de zomer van 2015 onze wijkpredikant en stelt zich hier voor.

Hij is getrouwd met Dineke, samen hebben ze vier kinderen. Het predikantsgezin woont in onze wijk de Rietkampen. 

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. De predikant zit in de kerkenraad, maar ook ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De scriba is het eerste aanspreekpunt. 

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de leden van de gemeente. Verder zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd, vorming en toerusting en missionair werk.

De ouderling-kerkrentmeesters zorgen voor de materiële belangen van de kerk.

Diakenen richting zich op het dienen van mensen in nood, dichtbij maar ook ver weg.

Moderamen

Het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarin zitten de predikant, de sriba van de kerkenraad en vertegenwoordigers van diaconie, kerkrentmeesters en ouderlingen. 

Onze naam

Wie de bijbel iets beter kent, herkent de link tussen ons kerkgebouw en de naam van onze gemeente. 

De Kleopasgemeente komt immers bijeen in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Omdat wij 'gast' zijn in KC Emmaüs was het niet mogelijk onze wijkgemeente de naam van het kerkgebouw mee te geven, zoals in hervormd Ede gebruikelijk is. Daarop is gezocht naar een passende naam. Die is gevonden in de bijbel:

'En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Eén van hen heette Kleopas.'
Lucas 24 vs 13-15, 18

Ons logo

Gemeentelid Cor van Iterson heeft het logo van onze gemeente ontworpen in zijn eigen herkenbare stijl. Hij vertelde over het ontstaan: 

Het viel me op dat het woord Kleopas een prachtig evenwicht in de letteropbouw te zien gaf: de ‘o' als centrale letter, aan beide zijden omgeven door drie andere letters. In die ‘o' zag ik een nimbus. Als je daar een kruis in plaatst, verwijst die nimbus naar Jezus Christus. Het logo moest er zo uitzien: Christus in het midden tussen de twee leerlingen. Door de ‘o' als kruisnimbus iets te vergroten ontstond een sterke centrale opbouw, die symbolisch is.

De Emmaüsgangers spraken samen onderweg over ‘alles wat voorgevallen was' in Jeruzalem: het lijden en sterven van de Heer. Daarom koos ik de kleur rood voor het kruis in de nimbus. En Kleopas is als martelaar gestorven. De kleur past ook bij hem.

Cor van Iterson (juli 1932 - oktober 2019)