kleopaslogo

Kleopasgemeente Nieuws

KleopasO zwDe Kleopasgemeente is een betrokken wijkgemeente die trouw is aan Gods woord, waar Jezus Christus en Zijn verlossingswerk centraal staan en die gemeente wil zijn in deze tijd en wereld.

Week van Gebed 2019 RECHT VOOR OGEN

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Lees meer

Kleopas Jaarthemamiddag

Logo VT met witzaterdag 9 februari 2019 - hier aanmelden!

Na het succes van vorig jaar organiseren we dit seizoen opnieuw de Kleopas Jaarthemamiddag. Vanuit het jaarthema ‘gemeente zijn’ staan tijdens deze middag een aantal steeds terugkerende vragen centraal over gebed en het lezen in de Bijbel, zoals: Hoe kan ik groeien in bewust de tijd nemen om te bidden en Bijbel lezen? En waarom begrijp ik soms weinig van wat ik lees in de Bijbel? Hoe vind ik woorden om mij in gebed uit te spreken richting God?

Aanmelden!

Lees meer

Moment van gebed

gebed

Ook in 2019 bidden we weer met elkaar voor de eredienst, de kerkenraad, zieken, specifieke activiteiten in onze wijk en andere ingebrachte gebedspunten. Op woensdag vanaf 19.00 tot 19.45. Klik op Lees meer... voor de agenda.

Lees meer

Doopdienst 16 december 2018

dopen20170430Zondag 16 december 2018 was de doopdienst in de Kleopasgemeente. In deze dienst zijn drie kinderen gedoopt. Van deze dienst zijn foto's gemaakt, die in het Fotoalbum te zien zijn. 

Fotoreportage

Eenzaamheid (g)een punt?!

Onze diaconie participeert in een Ede breed diaconaal overleg , het DPE ( Diaconaal Platform Ede) . Hier worden allerlei onderwerpen besproken die raakvlakken hebben met het diaconale werk. Afgelopen maand hield Pieter-Jan van Halum hier een lezing over eenzaamheid. Een kort verslag.

Lees meer

Terugblik gemeenteavond

Kijk terug op de gemeenteavond Liturgie & Eredienst gehouden op 26 november 2018 en een vooruitblik op de volgende gemeenteavond op 28 januari aanstaande.

Lees meer

Jongerenpastoraal team - JPT

We zien jongeren in de kerk, bij jeugdwerk, in Follow me. Maar ook veel jongeren, die in ons bestand staan, zien we niet meer in onze activiteiten. Ook als jongeren de kerk uit het oog verliezen, willen wij vanuit de gemeente deze jongeren niet uit het oog verliezen. We startten begin dit jaar een bezinning op dit onderwerp.

Lees meer

Schoonmaken KC Emmaüs

schoonmaakOp zaterdag 2 febr, wordt de kerk schoongemaakt.

Ook wij maken gebruik van de kerk, en wil jullie vragen om te komen helpen. Velen handen maken licht werk.

We willen beginnen om 9 uur tot 12 uur.
Wij zorgen voor koffie en lekkere koek. Vanaf 16 dec. hangt er een inschrijfposter aan de deur in de hal.
Lenie Wielink en Koster Henk van Harn

Alpha-cursus 2019

alpha cursusHet doel van de cursus is mensen kennis te laten maken met de basis van het christelijk geloof.
We organiseren vanuit vier gemeenten samen één cursus.

Lees meer

Wandelen!

walkingKleopassers,
wandel je (weer) mee op woensdagavond?

  • Rondje door de wijk van ongeveer 3 kwartier
  • elke eerste woensdag van de maand
  • uitzondering: nov/dec de tweede woensdag
  • woensdag 14 nov, 12 dec, 2 jan, 6 feb, ....
  • verzamelen om 19.45 uur (stipt) bij Emmaus

Iedereen is welkom!! Loop je mee? En breng gerust je buurman of buurvrouw mee.

Na afloop drinken we samen een kop koffie.