Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Vertrouwenspersoon

De kerk moet voor iedereen een veilige plek zijn. Voel je je onveilig, of merk je dat bij een ander? Heb je ongewenst gedrag ervaren of gesignaleerd? Deel het met een vertrouwenspersoon.

Een veilige kerk

Als gemeente van Jezus Christus willen wij leven vanuit Jezus’ liefde. Dat betekent dat iedereen welkom is in onze gemeente en dat wij ernaar streven dat iedereen zich geliefd, gerespecteerd en veilig voelt.

Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken we hard aan. Zo wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voor allen die een taak hebben binnen het jeugdwerk en binnenkort ook voor de predikant, kerkenraadsleden, pastoraal werkers en pastoraal bezoekmedewerkers, psychopastoraal werkers, vertrouwenspersonen, kosters enz. Bij de meeste van deze functies wordt een belofte van geheimhouding afgelegd. Daarnaast is er op alle terreinen van het kerkelijk leven regelmatig aandacht voor het bewaken en bevorderen van de veiligheid van iedereen en de uitwerking van onderling respect in de praktijk.

Voor het jeugdwerk zijn omgangsregels vastgelegd, waar iedereen zich aan te houden heeft, de jeugdwerkers, de kinderen en hun ouders, de bezoekers en alle anderen die met het jeugdwerk te maken hebben. Uiteraard geldt voor alle genoemde functies dat wat in vertrouwen verteld is, ook vertrouwelijk blijft, tenzij de veiligheid in het geding is of de verteller het eens is met vervolgstappen. Een veilige kerk is de verantwoordelijkheid van de hele gemeente en iedereen kan daaraan bijdragen, door

- Ieder in haar of zijn eigen waarde te erkennen en te waarderen

- De lichamelijke en psychische integriteit van de ander te bewaren en te bewaken, en deze ook niet te laten schenden door een ander

- De grenzen van de ander, op welk terrein ook, te respecteren en deze te bewaken, ook als deze ander dit zelf niet goed kan

- Geen misbruik te maken of toe te laten van macht, positie of overwicht

X sluiten

Waarvoor kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?

  • Als je slachtoffer bent of bent geweest van misbruik van macht of gezag in een kerkelijke relatie.
  • Als je slachtoffer bent of bent geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeente of het kerkenwerk. Dit ongewenste gedrag kan liggen op fysiek, psychisch, verbaal of seksueel terrein.
  • Ook als je misbruik of grensoverschrijdend gedrag vermoedt of signaleert waar anderen slachtoffer van zijn of kunnen worden, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht voor overleg.
  • Behalve binnen de gemeente en het kerkenwerk, kan er ook in de gezins- en familieverbanden sprake zijn van misbruik of grensoverschrijdend gedrag, verbaal, fysiek, psychisch en seksueel. Als je daarmee te maken hebt of hebt gehad of dit vermoedt bij een ander, kun je ook met je verhaal terecht bij de vertrouwenspersonen.

Bij de vertrouwenspersoon is je verhaal veilig. Het blijft geheim. Je kunt advies krijgen en overleggen over vervolgstappen, maar alleen als jij dat wilt, tenzij er direct gevaar is voor de veiligheid van het slachtoffer.

Voor meer informatie of contact met vertrouwenspersoon Jacobine van Spronsen-van Lankeren:

 Meer informatie en contact