Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Elkaar helpen

In de Nieuwe Kerk kijken we naar elkaar om. We helpen anderen, dichtbij en ver weg. Zo willen we voor onze naaste tot een zegen zijn en Gods koninkrijk gestalte geven in deze wereld.

Dichtbij

Pastoraat

Pastoraat vinden we een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Pastoraat vindt plaats waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar meeleven en hun geloof delen. Iedereen kan pastorale zorg vragen én geven.

Vervoer kerkgangers

Wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen, mag een beroep doen op de zondagse vervoersdienst.

Vertrouwenspersoon

De kerk moet voor iedereen een veilige plek zijn. Voel je je onveilig, of merk je dat bij een ander? Heb je ongewenst gedrag ervaren of gesignaleerd? Deel het met een vertrouwenspersoon.

Noodfonds Ede

Heb je een acuut financieel probleem dan kun je een beroep doen op de diaconie. Ook als je eigenlijk niet zoveel meer hebt met de kerk kan je geholpen worden door het Noodfonds Ede.

Rouw en verdriet

Ook in dagen van rouw kun je in de kerk terecht. De predikant kan betrokken worden in deze moeilijke periode. Er worden af en toe gemeenteavonden georganiseerd met als thema 'geraakt door verlies'.

SchuldhulpMaatje

Kom je niet meer uit met je geld of heb je schulden? Schuldhulpmaatje helpt!

Inloopcentrum Meet-Inn

Heb je een klein netwerk? Weinig sociale contacten? Meet-Inn is een gezellige plek in het centrum van Ede waar iedereen welkom is.

Voedselbank

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen.

Praktische hulpdienst

Een hulpdienst voor en door gemeenteleden waar je terecht kunt voor tijdelijke praktische hulp.

Nieuwe Kerk Doet

Steek de handen uit de mouwen om samen met andere gemeenteleden een klus te klaren op de landelijke NL Doet dag.

Vakantiegeld delen

Fijne herinneringen aan de vakantie. Dat gunnen we iedereen. Ook mensen die door omstandigheden een laag inkomen hebben.

Ver weg

Zending

Ieder gemeentelid heeft als roeping om te getuigen van Jezus Christus in woord en daad aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Twee leden vanuit de Nieuwe Kerkgemeente zijn afgevaardigd in de Zendingscommissie, die als taak heeft de gemeente in deze roeping te ondersteunen. Voor meer informatie over het werk van de Zendingscommissie klik dan hier.

Vrouwen voor Vrouwen

Vrouwen in Nederland zijn actief voor vrouwen in Afrika! Iedere tweede donderdagochtend komen we in De Rank bij elkaar en genieten van ontmoeting, een korte bijbeloverdenking en maken we allerlei creatieve producten, die we door het jaar heen verkopen, o.a. op een markt in het voor- en najaar en rond Kerst.

Bugyi en Patakfalva

De Nieuwe Kerkgemeente onderhoudt sinds 1994 kerkelijk contact met Bugyi in Hongarije. Daar is in 1996 het Roemeense dorp Patakfalva bijgekomen. Binnen dit driegemeentencontact leven we met elkaar mee, helpen we elkaar en leren we van elkaar. Bovendien ervaren we wat het is om samen gemeente van Christus te zijn, over grenzen heen.