Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Rouw en verdriet

Ook in dagen van rouw kun je in de kerk terecht. De predikant kan betrokken worden in deze moeilijke periode. Er worden af en toe gemeenteavonden georganiseerd met als thema 'geraakt door verlies'.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die in hun naaste omgeving een geliefde hebben verloren, om elkaar te steunen en herkenning te ervaren.

Neem bij het overlijden van een dierbare contact op met de predikant. In overleg met hem wordt een dienst ter nagedachtenis aan de overledene voorbereid, waarin ook woorden van troost klinken vanuit de Bijbel.