Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Voedselbank

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen. De Nieuwe Kerkgemeente helpt tweemaal per jaar mee met het inzamelen van houdbaar en gezond voedsel voor de Voedselbank.

Wie denkt in aanmerking te komen voor hulp van de Voedselbank kan zich aanmelden via een professionele hulpverlener. 

Voor meer informatie zie www.voedselbankede.nl