Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Zending

Ieder gemeentelid heeft als roeping om te getuigen van Jezus Christus in woord en daad aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Twee leden vanuit de Nieuwe Kerkgemeente zijn afgevaardigd in de Zendingscommissie, die als taak heeft de gemeente in deze roeping te ondersteunen. Voor meer informatie over het werk van de Zendingscommissie klik dan hier.

Lees verder