Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Zendingsbussen 2e kwartaal 2022

Zendingsbussen Q2 2022 4 3De zendingsbussen in het 2e kwartaal zijn bestemd voor Christelijke Jongerenkampen in Syrië. 

De jonge generatie in Syrië heeft al onze aandacht nodig om te herstellen van trauma's en om hun plek weer te vinden in de maatschappij. "De tienerkampen hebben als doel de jongeren samen te brengen: in onschuld en in een geest van eenheid en wederzijds steun". zegt ds. Hado Ghantous namens de Syrische Synode. "De meeste van deze jongeren hebben de oorlog en ontberingen meegemaakt en dromen van een toekomst in het buitenland, een toekomst met kansen. Maar ons land en onze kerk heeft deze generatie hard nodig". Zonder de jongeren heeft het Christendom in Syrië immers geen toekomst.

Van Harte aanbevolen. Voor meer informatie zie: Werkkampen Syrië

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!