Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Elkaar ontmoeten

In de gemeente van Christus is het niet de bedoeling dat mensen elkaar passeren als schepen in de nacht. Daarom vinden we het in de Nieuwe Kerk belangrijk om elkaar te ontmoeten.

Koffie en Sfeer

Elke woensdagmorgen staat tussen 10.00 en 11.30 uur in De Rank koffie en thee klaar. Gemeenteleden en buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten.

Open maaltijd

Om de zes weken wordt er op dinsdagavond in De Rank een Open Maaltijd georganiseerd. Iedereen is welkom.

In de buurt

Gemeenteleden leren kennen die bij jou in de buurt wonen dat kan tijdens een ontmoeting in de Rank of op de koffie bij mensen thuis.

Soos de Vuurtoren

Soos “de Vuurtoren” is een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 14 jaar ben je hartelijk welkom.

Verjaardagen 80+

Eens in de twee maanden is er een verjaardagsochtend voor gemeenteleden die in die maanden 80 jaar of ouder zijn geworden.

Gemeentedag

Als start van het seizoen organiseren we elk jaar in september een gemeentedag. Er is ruimte voor ontmoeting en ontspanning en er zijn inhoudelijke activiteiten in het kader van het nieuwe jaarthema.