Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

In de buurt

Gemeenteleden leren kennen die bij jou in de buurt wonen dat kan tijdens een ontmoeting in de Rank of op de koffie bij mensen thuis.

Ontmoeting van de secties in de Rank

Een of twee keer per jaar organiseren we per sectie een ontmoetingsmoment op zondagmorgen na de dienst in de Rank. 

Koffieochtend of weekendborrel

Sommige secties organiseren met enige regelmaat een koffieochtend of weekendborrel bij iemand thuis. Elkaar op een informele manier ontmoeten, gezelligheid en met elkaar meeleven zijn het doel.

Preekbespreking bij mensen thuis

Aan de hand van een aantal vragen worden gemeenteleden uitgenodigd na te praten over het thema van de dienst. Enkele gemeenteleden stellen hiervoor hun huiskamer beschikbaar.