Skip to main content

Twice

12-15 jaar

Op vrijdagavond is er, één keer in de twee weken, in Rehoboth een avond vol gezelligheid, lekker ...

BOCKS

15+

Wij zijn BOCKS. Het 15+ jeugdwerk van de Oude Kerk en Sionkerk. Volg ons via Insta: Bocks.ede om maximaal op de hoogte te blijven. De vrijdagavond en zondagavond wisselen we af, zodat ook jij er altijd wel een keertje bij kunt zijn.

Zondagsschool De Zaaier

4-12 jaar

Bijna elke zondagmiddag vanaf de startdag in september t/m Pasen is er zondagsschool! Houd ook de berichten in de kerkbode in de gaten! Jij komt toch ook? We leren heel veel uit de Bijbel. We zingen en bidden, we luisteren naar een vertelling, we kleuren of puzzelen, we doen een leuke quiz en nog veel meer!
Twee keer per jaar houden we een viering in de Sionkerk met ouders en andere ...

Sing-in

Alle leeftijden

Een aantal keer per jaar wordt er op zondagavond een sing-in georganiseerd. Ook de Kerstzangdienst en de Paaszangdienst worden door de sing-in-commissie voorbereid. Tijdens deze diensten en op de zondagavonden zingen we met elkaar veel liederen tot eer van God. De liederen komen met name uit Op Toonhoogte, maar ook andere ...