Skip to main content

Organisatie

Het Jeugdwerk van de Oude Kerk- en Sionkerkgemeente wordt geleid door enkele jeugdouderlingen en jeugdwerk-coördinatoren. Hieronder wat informatie. Wie is wie en wie doet wat?

JWO (JeugdWerkOverleg)

Door de kerkenraden van de wijkgemeenten van de Oude Kerk en Sionkerk is besloten om het jeugdwerk gezamenlijk te organiseren. Om uitvoering te geven aan dit jeugdwerk vormen de jeugdouderlingen van beide kerkenraden het gemeenschappelijk Jeugdwerkoverleg (JWO). Het JWO wordt ondersteund met een secretaris en twee jeugdwerk-coördinatoren en bestaat uit de volgende personen:

Het JWO heeft als taak om uitvoering te geven aan het jeugdwerkbeleid van beide wijkgemeenten. Op basis van de beleidsplannen van beide kerkenraden, is de kern van het jeugdwerk:

  1. Een bijdrage leveren aan de geloofsopvoeding van onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Doel van deze opvoeding is dat onze kinderen met heel hun hart een positief antwoord geven op de uitnodiging en belofte van God.
  2. Bevordering betrokkenheid van onze jongeren op de gemeente en vice versa. Het jeugdwerk heeft tot doel om jongeren een veilige en gewaardeerde plek in de gemeente van Christus te geven.

De geloofsopvoeding via catechisatie valt niet onder de verantwoording van het JWO, maar onder de verantwoording van beide wijkpredikanten/pastoraal medewerker.


Overzicht jeugdwerk Oude Kerk & Sionkerk

Het jeugdwerk richt zich op onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen en wordt voornamelijk ingevuld door de clubs. Elke club heeft een eerste contactpersoon vanuit het JWO. Verder heeft elke club haar eigen leiding. U kunt de namen en contactgegevens van de leiding terugvinden op de pagina van de club.

Verder wordt binnen het jeugdwerk jaarlijks in september het seizoen gestart met een startweekend en een bezinningsavond voor de leidinggevenden. Daarnaast vindt er ongeveer 6 keer per jaar een preekbespreking plaats voor de jongeren van 12-15 jaar en voor de jongeren van 16 jaar en ouder. Ongeveer een maand voor de landelijke schoolexamens vindt er een examenbezinning plaats. Daarnaast worden er jongerengesprekken gevoerd, als onderdeel van het jongerenpastoraat.

 

 

Deze website is ingericht door enkele vrijwilligers en wordt bijgehouden door Rijk van Leeuwen.