Skip to main content

Sing-in

 Alle leeftijden
 Nelleke van der Sluijs
 Sionkerk/Oude Kerk/Rehoboth
 Zondag/1e of 2e Kerstdag/2e Paasdag
 Aanvangstijd wordt van tevoren bekend gemaakt

Een aantal keer per jaar wordt er op zondagavond een sing-in georganiseerd. Ook de Kerstzangdienst en de Paaszangdienst worden door de sing-in-commissie voorbereid. Tijdens deze diensten en op de zondagavonden zingen we met elkaar veel liederen tot eer van God. De liederen komen met name uit Op Toonhoogte, maar ook andere bundels worden gebruikt. Elke keer wordt een centraal thema gekozen, en soms is er ook een korte meditatie. Maar de nadruk ligt op het zingen en prijzen van Gods naam. Van harte welkom.