sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Zondag 31 mei, 1e Pinksterdag

As. zondag zijn er opnieuw twee diensten in de Sionkerk. In de ochtenddienst gaat onze wijkpredikant ds. de Wit voor, terwijl in de middagdienst ds. J. Westland uit Putten hoopt voor te gaan. Van harte welkom. Hier vindt u de link om de dienst mee te kijken / te luisteren: kerkomroep of kerkdienstgemist. Informatie over de collectes staat verderop op deze pagina. Voor de dienst zingen we een aantal Pinksterliederen. Deze kunt u hier bekijken.

Maandag 1 juni, 2e Pinkstersdag

A.s. maandag is er in de Sionkerk een Pinksterzangdienst. Dit in verband met het feit dat de hagepreek dit jaar niet door kan gaan in verband met Corona. Ds. Molenaar zal in deze zangdienst een korte meditatie houden. De muziek wordt verzorgt door een aantal gemeenteleden. De liturgie kunt u hier bekijken / downloaden.

Actie Voedselbank

Komende weken staan er in de Sionkerk weer voedselkratten voor de Voedselbank in Ede. Elke dinsdagavond is er van 19:30 tot 20:30 uur de mogelijkheid om houdbare producten hier te komen inleveren. Aanbevolen.

Actie Vakantiegeld delen

Een andere tijd, hebben we wel vakantie? Misschien wordt het niet de vakantie, die we gepland hadden. Maar er is een periode van vakantie en dan wil je wel wat extra’s doen. Binnen de richtlijnen die voor de corona-situatie gelden. Dat wel.
Vanuit de diaconie willen we ook nu de actie Vakantiegeld Delen laten lopen. Omdat er genoeg mensen zijn, die in de vakantiewegen (met hun kinderen) ook iets extra’s willen doen. Als er tenminste wat financiële ruimte is... en daar kunnen we via deze actie bij helpen. Doet u weer mee? Uw bijdrage graag voor 15 juni 2020 op: NL09 RABO 0373 7369 16 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ede met vermelding: ‘vakantiegeld delen 2020’


Collecten

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

Dit 2e kwartaal is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de zendingswerkers die uitgezonden zijn uit onze gemeente. Een bijdrage voor de zendingsbus overmaakt op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Pastoraat

We willen het pastoraat richting ouderen zoveel als mogelijk beperken. Ouderen, zieken en zwakkeren zullen we daarom vooral telefonisch bij staan. Dit met name ter bescherming van het desbetreffende gemeentelid. Weet ook dat wanneer u iemand nodig heeft (voor zowel praktische vragen of diaconale ondersteuning), u ook contact kunt opnemen met één van de diakenen.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...

SKG_liederen

Liederen Eerste Pinksterdag 31 Mei 2020

Voor de dienst zingen we "Heer, ik hoor van rijke zegen" (JdH 132) en "Ere zij aan God, de Vader" (OTH 303)

Heer, ik hoor van rijke zegen

Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij,
ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.

Liefde Gods zo rein en krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig,
o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.

tekst W.B. Bradbury, Johannes de Heer 132

Ere zij aan God, de Vader

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een'ge in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.

Tekst: naar Horatius Bonar, bewerking W. Barnard.