sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

OVERSTAP NAAR KERKDIENSTGEMIST.NL

Vanaf zondag 22 maart zijn er twee mogelijkheden om de diensten in onze wijkkerk online te volgen. Enerzijds via het bekende www.kerkomroep.nl en anderzijds ook via www.kerkdienstgemist.nl. Mocht u bij het inloggen problemen ondervinden op zondagochtend, probeer het later dan nog een keer. Als het langdurig niet mogelijk is, vraag dan uw wijkouderling of stuur een berichtje naar de scriba.

Catechisatie - Jongeren Ontmoetingsmoment

Beste vrienden, maandagavond 20.00 uur staan de deuren van het digitale catechisatielokaal weer wijd open. Fijn dat jullie weer ‘komen’ samen met andere jongeren die met ons meeluisteren. Ik hoor ook van ouderen die zich weer jong voelen en ook meedoen. We willen jullie als jongeren in deze onzekere periode juist ontmoeten rond het Woord wat onwankelbaar is. Het thema van deze avond speelt zich af rond de doornenkroon van Jezus. Wat heeft dat te maken met het woord ‘ellende’. De powerpoint is hier te downloaden. In sommige browsers wordt alleen de eerste pagina weergegeven. Download dan de presentatie en bekijk deze lokaal op je eigen pc. De bijeenkomst is hier te volgen bij kerkomroep of kerkdienstgemist.

Woensdagmorgen en woensdagavond bezinningsmoment

Om als gemeente in contact te blijven zijn er op woensdag de volgende momenten:
Gebedsmoment om 10.00 uur, uitgezonden vanuit de Oude kerk. Via de website van de Oude kerk kunnen vooraf gebedspunten worden aangegeven. Er zal een korte overdenking zijn en er worden gebeden gedaan. De muziek wordt worden door Leander van der Steen.
Bezinningsmoment om 19.30 uur, uitgezonden vanuit de Sionkerk. We staan stil bij de kruiswoorden van de Heere Jezus. Juist om in deze tijd, waarin het coronavirus terecht heel veel van onze aandacht vraagt, het lijden en sterven niet te vergeten, luisteren we naar de woorden die vanaf het kruis tot ons komen. De bijeenkomst is hier te volgen bij kerkomroep of kerkdienstgemist.


GEEN KERKDIENSTEN VANAF ZONDAG 15 MAART

Beste gemeenteleden,

Door de verdergaande verspreiding van het Coronavirus zijn er de afgelopen week allerlei maatregelen afgekondigd ter bescherming van de volksgezondheid. Alle evenementen worden voorlopig afgelast. Kerkdiensten moeten bij voorkeur digitaal plaatsvinden; er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Dit doet pijn, omdat we juist op zondag samenkomen om God te lofprijzen, te bidden en naar Zijn Woord te luisteren. En om elkaar te ontmoeten. In overleg met de Algemene Kerkenraad en de andere wijken in Ede hebben wij als wijkkerkenraad besloten om de volgende maatregelen te nemen.

Vervallen activiteiten jeugdclubs en verenigingen

Alle activiteiten van jeugdclubs en verenigingen vervallen.

Collecten

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Als laatste kunt u ook uw bijdrage overmaken via de verzonden QR-codes (zoals deze verspreid zijn met de nieuwsmail). Hiermee gaat u naar de site van onze webwinkel en kunt u daar zo geven aan de collectes. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

Pastoraat

We willen het pastoraat richting ouderen zoveel als mogelijk beperken. Ouderen, zieken en zwakkeren zullen we daarom vooral telefonisch bij staan. Dit met name ter bescherming van het desbetreffende gemeentelid. Weet ook dat wanneer u iemand nodig heeft (voor zowel praktische vragen of diaconale ondersteuning), u ook contact kunt opnemen met één van de diakenen.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...