sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Kerkdiensten zondag 17 oktober

Elke zondag zijn er twee diensten in de Sionkerk. Deze worden gehouden om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de ochtenddienst hoopt voor te gaan ds. Goudriaan. Hij zal preken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Deut 30. In de middagdienst komt ds Hooydonk uit Oldebroek en het Bijbelgedeelte dat centraal staat is komt uit Johannes 1 en 8. Van harte welkom. De diensten zijn ook online mee te vieren via: Kerkomroep of Kerkdienstgemist.

Kerkdiensten vanaf 3 oktober

Als gemeente hebben we biddend uitgekeken naar het moment dat we gezamenlijk weer samen mogen komen op zondag. En vanaf vandaag is dat weer mogelijk door de landelijke versoepelingen. Ook voor kerken is de 1,5m maatregel vervallen en vervangen door het advies "zorg voor gepaste afstand". We danken de HEERE voor deze ontwikkeling.

Wat betekent dat voor de Sionkerk? Beide kerkdiensten zijn weer opengesteld voor bezoek. Aanmelden hiervoor is niet meer nodig. Alle plekken in de zijzalen als ook voorin de kerk zijn te gebruiken. Als er geen kinderen bij zijn, probeer dan 1 plaats open te houden tussen volwassenen uit verschillende huishoudens. Komt u alleen of met zijn tweeën, en is het voor u fysiek ook mogelijk, probeer dan een plekje te zoeken in de zijzalen. Tegelijk willen we ook rekening houden met gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid of gemeenteleden die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Voor hen zijn daarom 8-10 banken gereserveerd achter in de Sionkerk. Deze banken zijn om-en-om te gebruiken, vergelijkbaar met de huidige situatie. Zo blijft het mogelijk om voldoende afstand te houden. Wilt u hiervan gebruik maken in de maanden oktober en november, dan kunt u een mail sturen of bellen naar de scriba (06-29513812). Deze aanmelding is niet verplicht, maar wel handig om te weten zodat er voldoende plek blijft op de gereserveerde banken achter in de kerk.

Houdt bij het binnenkomen en verlaten van de kerk de onderlinge afstand in de gaten. Als het erg druk is rond de ingang, blijf dan even buiten op het plein wachten. De gemeenteleden achterin de kerk vertrekken door de hoofdingang aan de Proosdijerveldweg. De gemeenteleden in de zijzalen gaan naar buiten via de hal. Dit kan via de deuren in de zijzaal. Zij vertrekken eerst en pas daarna de gemeenteleden uit het middenschip om zo opstoppingen rond de ingang te voorkomen.

Uiteraard blijven de algemene adviezen van kracht; bij symptomen van griep of verkoudheid graag thuis blijven en laten testen.

Samengevat:
- iedereen is weer welkom tijdens beide diensten in de Sionkerk vanaf volgende week zondag. Aanmelden is niet meer nodig.
- alle stoelen in de zijzalen als ook de banken voor in het middenschip zijn beschikbaar.
- de banken achterin de Sionkerk zijn om-en-om te gebruiken voor gemeenteleden die graag wat meer afstand willen houden. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan even een berichtje terug naar de scriba (of bel hem even).

De komende maand zullen we als wijkkerkenraad de situatie rond Corona nauwlettend in de gaten houden, zodat de praktijk eventueel bijgesteld kunnen worden als de situatie daarom vraagt. We beseffen dat de gedachten over deze versoepelingen niet allemaal hetzelfde zullen zijn. Mochten er dringende vragen zijn op dit moment, neem dan gerust contact op met de scriba. 

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor jonge kinderen. Dit gebeurt in de bovenzaal van de Sionkerk.


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

 De opbrengst van de zendingsbussen in het 3e kwartaal zijn voor de IZB, voor het Missionair pionierswerk Kanaleneiland in Utrecht. Meer info: https://www.izb.nl/project/19/De-Haven

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Lees meer...