sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Kerkdiensten zondag 20 juni

Er zijn zondag twee diensten in de Sionkerk. Deze worden gehouden om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de ochtenddienst hoopt voor te gaan ds. van den Belt uit Woudenberg. Hij zal preken naar aanleiding van het Bijbelboek Filemon. In de middagdienst spreekt ds. Floor uit Ede naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Psalm 93. Bent u ingeroosterd deze dag, dan bent u welkom in de Sionkerk. Zo niet, dan bent u van harte welkom om de diensten vanuit huis mee te beleven. De diensten zijn online mee te vieren via: Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Er zijn zondag twee collecten: deze ijn bestemd voor het Ouderenwerk en het kerkenwerk in onze gemeente. 

Uitnodiging kerkdiensten

Gemeenteleden worden ingeroosterd voor deelname aan de kerkdienst. Aanmelden hiervoor kan door een mailtje te sturen naar de scriba: scriba.skg@hervormdede.nl.

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Omdat de komende weken maar een minimaal aantal gemeenteleden aanwezig is tijdens de kerkdienst, laten we de oppas boven in de kerk vervallen. De zaal boven in de kerk is wel beschikbaar. Per dienst kunt u met de aanwezige moeders en vaders afstemmen wie er oppast.

Kerkdiensten conform protocol

Hier vindt u het protocol hoe de kerkdiensten zijn ingevuld. Let wel, het protocol kan wijzigen zodra er versoepelingen optreden of uit de ervaringen blijkt dat bepaalde onderdelen niet goed werken. Als dat het geval is, wordt u hierover geinformeerd. Omdat veel communicatie hierover via de mail verloopt, adviseren we u om zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsmail bij de scriba.

Wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat er alles aan gedaan wordt om onderling 1,5 m afstand te houden. Tussen beide diensten moet de kerk worden schoongemaakt. Als u bij de kerk aankomt, dan wordt u door de koster (of een ambtsdrager) naar uw plaats gebracht. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen zijn dit tweede kwartaal bestemd voor de GZB met als doel opvang en onderwijs voor peuters uit vluchtelingengezinnen in Libanon. Voor meer informatie over dit project, zie https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project?id=396

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...