sionkerk logoSIONkerkgemeente

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als doel het werk van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond en de
IZB (Inwendige Zendingsbond) te ondersteunen. Het verspreiden van het Evangelie in binnen- en buitenland moet doorgaan. De taken van de Zendingscommissie bestaan o.a. uit het verzorgen van de jaarlijkse Pinkstergroet en de verspreiding van de dagboekjes “Een handvol koren”. In de zendingscommissie hebben leden uit alle wijken van de Hervormde Gemeente Ede zitting.

Meer informatie over de activiteiten van de zendingcomissie vind u hier.

Vanuit de Sionkerkgemeente zit in de zendingscommissie: Gerben van Roekel en Arien Stomphorst

Als gemeente kunt u de zending steunen via de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, collecten of een gift op de rekening van de Zendingscommissie: NL94INGB0004011800. Daarnaast kunt u individueel of als groep een financiële bijdrage krijgen van de zendingscommissie voor een werkvakantie of project waar voor langere tijd gewerkt wordt. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.