sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 6 december

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) kunt u contact opnemen met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met br. Siem Smidt 0318-693178). 

Kerstgroet aan zendingswerkers

Een berichtje van de tfc's van Björn & Marlies, Heleen en Gerlinde. Vindt u het leuk om onze zendingswerkers te verrassen met een kaart in de komende feestdagen? Bij de uitgang van de kerk staan grijze boxen waar u tot 9 december uw kerstkaart in kunt stoppen. De TFC’s zorgen voor de verzending. Wilt u ook de naam van de zendingswerker erop zetten?

Alpha cursus 2020

Voor iedereen die meer wil weten over het christelijke geloof en samen na wil denken over de belangrijkste vragen van het leven, wordt er in het komend jaar opnieuw een Alpha cursus georganiseerd. Wil je meer weten over Alpha of ken je iemand die geïnteresseerd is in Alpha? Kijk dan voor meer informatie bij de wijkberichten van de Oude Kerkgemeente of op de website www.alpha-ede.nl.

Oliebollen & Appelbeignet-actie

Herinnering. Komende weken wordt er een actie gevoerd om onze uitgezonden gemeenteleden voor de GZB om hen financieel te ondersteunen. Tot 23 december kunt u daarvoor oliebollen en appelbeignets bestellen voor de periode tussen oud en nieuw. Bestelformulieren hiervoor liggen achter in de kerk. Mailen kan ook. Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verslag kerkenraad 20 november

Eind november heeft de kerkenraad een ontmoeting gehad met ds. de Wit waarin we allerlei praktische aspecten rondom zijn overkomst naar onze gemeente hebben besproken. De avond begon met een gezamenlijke Bijbelstudie over Filippenzen 3. We dachten met elkaar na over het burgerschap van Gods Koninkrijk en hoe dat concreet zichtbaar werd in het leven van Paulus als ook hoe dat concreet zichtbaar wordt in ons persoonlijk leven en het functioneren van ons als gemeente. Ds. de Wit is blij en dankbaar voor de ontmoeting en geeft aan dat hij de afgelopen maanden van de HEERE de bevestiging heeft gekregen over de roep naar onze gemeente. Hij krijgt meer en meer het verlangen om onze gemeente te dienen. We bespreken met elkaar de invulling van de catechese vanaf januari, de planning van kerkenraadsvergaderingen, de diensten in januari 2020 en het bezoekwerk.

Na de pauze verlaat ds. de Wit de vergadering en bespreken we de lopende zaken. Allereerst is er een terugkoppeling geweest met het moderamen van de Oude Kerkgemeente, waarbij is afgesproken om het komend half jaar de samenwerking tussen beide gemeenten te evalueren. Dit zal gebeuren in beide gemeenten. De broeders van der Blom, Assink en Ros geven vervolgens een korte terugkoppeling over de drie beleidsvoornemens die zijn opgesteld voor het komende beleidsplan voor de Sionkerk voor de periode 2020 tot 2024. Zij stellen voor om in de komende jaren na te denken over prioritering van activiteiten (van zowel kerkenraad als gemeente), de manier waarop we pastoraat invullen als ook het jeugdwerk in onze gemeente. De voorstellen zullen de volgende keer op de kerkenraadsvergadering in meer detail besproken worden. De uitwerking van deze beleidsvoornemens zal samen met de gemeente worden uitgevoerd. In een eerdere vergadering is besloten om de financiële middelen van het fonds Boersma in te zetten op drie sporen die ten goede komen aan pastoraat en diaconaat in onze wijkgemeente. Concreet gaat het om het versterken van het contact met de buurt, de invulling van het pastoraat van de gemeenteleden ouder dan 80 jaar en de geloofstoerusting- en opbouw van de jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente. Om dit te concretiseren is broeder Zijlstra gevraagd om een kort vooronderzoek op te zetten in onze gemeente om zo helder te krijgen hoe groot de problematiek is (dan wel welke kansen er liggen) en welke mogelijkheden er binnen de gemeente zijn om de gemeente hierin op te bouwen. Zodra er meer bekend is, zult u hierover worden geïnformeerd.

Daarnaast worden er allerlei aspecten besproken, waaronder de invulling van de kerkdiensten in Bethanië, de vacatures in de kerkenraad, de invulling van de catechese, het jeugdwerk en het evangelisatiewerk. Na bespreking van deze zaken wordt de vergadering afgerond.

Verdiepingsconferentie Technologie he(me)l op aarde.

Voor de jongeren wordt er begin volgend jaar op 11 januari een verdiepingsconferentie georganiseerd in Woerden. In ons dagelijkse leven zien we op veel gebieden de invloed van technologische ontwikkeling. In veel opzichten plukken wij daar met elkaar de vruchten van en wordt ons leven erdoor verlicht. Maar misschien maak jij je daar ook wel eens zorgen over; sommige technieken lijken oncontroleerbaar of gevaarlijk voor de mens en de schepping. Tijdens de conferentie willen wij ons hierop bezinnen. Welke ontwikkelingen zijn nu helpend en wanneer overschrijden we een ethische grens? Wij willen vanuit een Bijbels perspectief op zoek gaan naar hoe jij je kunt verhouden tot allerlei technologische ontwikkelingen. Meer informatie volgt in de volgende kerkbode. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Tot slot

We kijken biddend uit naar de komst van ds. de Wit naar onze gemeente. Op 15 december zal hij afscheid nemen van de Hervormde Gemeente te Putten. Dit betekent ook dat hij – met zijn gezin - bij het verschijnen van de volgende kerkbode verhuisd is naar de pastorie in Ede. De voorbereidingen voor de bevestigings- en intrededienst in de Sionkerk zijn dan ook al in volle gang. We bidden dat hij tot rijke zegen zal zijn in onze gemeente, en dat hij zichzelf en ons zal bewaren bij en opbouwen vanuit het Woord van God. We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze gemeente.

Opnieuw eindig ik met een kort citaat van Augustinus: “Op God moeten al onze verlangens gericht zijn. Hem zullen we eeuwig aanschouwen. Hem zullen we liefhebben en onze liefde zal niet uitgeput raken. Hem zullen wij loven en we zullen niet moe worden”. Is dat niet een mooi vooruitzicht in deze adventsweken?

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.