sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 1 februari

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met tweede br. Siem Smidt 0318-693178). In de praktijk krijg ik regelmatig vragen in de trant van “waarom bidden jullie altijd voor bepaalde personen die bij de afkondiging genoemd worden en waarom niet voor mij?” De reden hiervoor is heel simpel: als kerkenraad weten wij niet vanzelf als u worstelt met een ziekte of als er sprake is van een ziekenhuisopname of zorgelijke omstandigheden. Als gemeente willen we heel graag met u meeleven, maar we willen dan wel aan u vragen om uw zorg, dank- of gebedspunt met ons te delen. Dit kan allereerst via uw wijkouderling of via een bericht aan br. Smidt.

Koffie drinken op zondag na de dienst

Vorig jaar hebben we als kerkenraad (en als gemeente) besloten om het onderlinge contact en geloofsgesprek te stimuleren via gemeente-brede activiteiten. Eén van de mogelijkheden die we hiervoor willen benutten is het gesprek na de ochtenddienst. Vanaf zondag 10 februari is er daarom elke zondag de mogelijkheid om koffie te blijven drinken in de Sionkerk, en dat zonder centrale regie of aansturing. We gaan hiermee dus iets heel spannends doen. Als blijkt dat mensen nog even na willen praten in de Sionkerk, en dan besluiten om koffie of thee te gaan drinken, dan kan gebruik gemaakt worden van de koffiezetapparaten in de keuken. Een kleine tip: als er koffie gezet gaat worden, bedenk dan even met elkaar voor hoeveel personen er koffie nodig is zodat er niet te weinig (of te veel) koffie wordt gezet. Zodra iedereen naar huis gaat, is het handig als gezamenlijk de vaat weer netjes wordt opgeruimd. De beheerder heeft in het grote ‘Hoe Werkt Het Allemaal’ handboek beschreven waar alles in de keuken te vinden is, hoe het koffiezetapparaat werkt, en hoe alles schoongemaakt kan worden. In het begin zal de beheerder (dan wel scriba) aanwezig zijn om waar nodig te assisteren en om de kerk af te sluiten zodra iedereen naar huis is gegaan. Let wel, dit vervangt niet de gewoonte om één keer per maand als hele gemeente koffie te drinken. Het is een extra mogelijkheid voor gemeenteleden die uitkijken naar een goed en gezellig gesprek en samenzijn na de preek.

Opfrisbeurt kerkzaal Sionkerk

De afgelopen drie weken is er hard gewerkt in de Sionkerk en het geheel heeft een nieuwe look gekregen. Er is er veel geschilderd, de vloerbedekking in de zijzalen is vernieuwd en er zijn nieuwe lampen opgehangen. Vandaag vrijdag 1 februari zijn de werkzaamheden in de kerkzaal afgerond. Om elke zondag weer kerkdiensten mogelijk te maken, zijn er tientallen vrijwilligers actief geweest die alles schoon hebben gemaakt. We zijn erg blij met deze hulp, en zien ook dat het mogelijk is om met een aantal mensen in korte tijd veel werk te verzetten. Zodat we zondags weer in een schone en frisse kerk dienst kunnen houden. En het is nog gezellig ook; zeker met de goede verzorging door de beheerder en de ondersteuning van de kerkrentmeesters. Hierbij ziet u een korte impressie van de schoonmaakploeg. We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet.

Terugblik Kerk, Gezin en Schooldienst

Zondag 27 januari was er extra aandacht voor de kinderen in de gemeente. Elke zondagochtend zingen we de psalm die de kinderen op school geleerd hebben, maar op deze speciale zondag staat de hele dienst in het teken van de samenwerking tussen kerk, gezin en school. Ter voorbereiding is de dominee dan ook bezoek geweest bij de kinderen op school om te zien wat ze allemaal hadden gemaakt en geleerd rondom het Bijbelproject dat ging over de “Ik ben”-uitspraken van de HEERE Jezus. Heel fijn dat ds. A.A. Floor zo actief hierbij betrokken was. Iedereen heeft afgelopen zondag ook de kunstwerken kunnen bewonderen die de kinderen die week hadden gemaakt. We hebben ook samen het themalied gezongen voor de dienst over wie de Heere Jezus voor ons wil zijn. We zijn blij met alle kinderen die aanwezig waren bij deze dienst en bidden dat zij Hem liefhebben met heel hun hart én zich helemaal thuis voelen in de Zijn gemeente. In de woorden van Jezus: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God”.

Kinderoppas wordt KinderBijbelUur

De huidige kinderoppas voor grotere kinderen (van 4 tot 7 jaar) tijdens de middagdienst krijgt een kleine update om de kinderen meer uitdaging te geven en enthousiast te maken om samen na te denken over Bijbelse thema’s op een leuke en speelse manier. Elke vijf of zes weken staat er een Bijbels thema centraal waarbij de kinderen een spel doen dat te maken heeft met het thema en er een Bijbelverhaal wordt verteld. Dit Bijbelverhaal wordt met de kinderen besproken aan de hand van leuke weetjes en vragen, waarna er een (knutsel)werkje wordt gemaakt. De resterende tijd kunnen de kinderen met elkaar spelen, kleuren of zingen. Elke dienst krijgen de kinderen een kaart met de behandelde Bijbeltekst mee naar huis. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met jeugdouderling Bart Kool.

Beelduitzendingen 2019

D.V. 1 januari 2019 starten we, conform het daarover genomen besluit, met beelduitzendingen vanuit de Sionkerk. Dit betekent dat de preek op beeld wordt opgenomen, en dat zieken en gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen thuis de kerkdienst mee kunnen beleven. In onze gemeente is gekozen voor een simpele een eenvoudige benadering. Er worden geen gemeenteleden in beeld gebracht. Tijdens het zingen komt het psalmbord in beeld, bij de mededelingen voor de dienst alleen de desbetreffende ouderling van dienst, en tijdens de preek wordt alleen de kansel met predikant in beeld gebracht. Tijdens gebed en zegen richt de camera zich op de symbolen boven de kansel.

Alpha cursus 2019

Als u meer wilt weten over het christelijk geloof en in gesprek wilt komen/gaan met christenen, dan kunt u zich aanmelden voor de Alpha cursus. Er is een informatie-avond op 9 januari 2019 in Rehoboth; de avond begint om 19:00 uur. Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met mevr. van de Top (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Kinderoppas en chauffeurs gezocht

De afgelopen week hebben een aantal oppassers aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de kinderoppas tijdens de kerkdiensten. Als u interesse heeft om één of meerdere keren per maand op de kinderen te passen, een Bijbelverhaal te vertellen (dan wel voor te lezen) en te knutselen, dan kunt u dat doorgeven aan Jacolien Ros (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Als oppasser staat u er niet alleen voor, want er worden elke dienst meerdere personen ingeroosterd. Niemand is hiervoor te oud of ongeschikt ... dus we horen graag van u. Vele handen maken zo licht werk.

Wekelijks worden er door een aantal chauffeurs enkele gemeenteleden thuis opgehaald en naar de Sionkerk gereden om zo toch de kerkdienst mee te kunnen maken. Dit betreft dan alleen de ochtend- of de middagdienst. Aangezien het aantal te vervoeren gemeenteleden toeneemt en het aantal chauffeurs afneemt plaatsen we deze oproep. Dit om te voorkomen dat gemeenteleden straks niet meer vervoerd kunnen worden. Mocht u bereid zijn om eens in de paar weken een gemeentelid thuis op te halen en mee te nemen naar de kerk, dan zouden wij daar erg bij gebaat zijn. U kunt zich melden bij diaken Van der Blom (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0318-846132).

Voor uw agenda . . .

  • Preekbesprekingen: De preekbespreking voor het komend seizoen zijn gepland op, 17-mrt (12-15 jaar) en 24-mrt (16+). De preekbesprekingen zijn ofwel in de Sionkerk of in Rehoboth.
  • Bijbelkamp: van 30 mei tot 1 juni 2019 wordt de zevende Bijbelkamp georganiseerd in Zevenaar. Op dit moment wordt het thema verder uitgewerkt. Meer informatie volgt t.z.t. in de kerkbode.
  • Overige activiteiten staan vermeld op de activiteitenkalender.

Wijziging bankrekeningnummer wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is per 1 november 2018 verandert. Het banknummer wordt NL97RABO0373718551 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inz. Wijkkas Sionkerkgemeente. Het oude bankrekeningnummer (NL35VLB0226120937) komt daarmee te vervallen.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.