sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

Kerkdiensten 1 oktober

Er zijn zondag twee diensten in de Sionkerk. Om 9:30 uur preekt ds. Jonker uit Putten naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Romeinen 11. In de middagdienst preekt ds. Floor vanuit een Bijbelgedeelte uit Exodus 32, Romeinen 9 en Romeinen 11. De diensten zijn ook online mee te vieren via Kerkdienstgemist. Van harte welkom!

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Tijdens beide diensten is er oppas voor jonge kinderen. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Wilt u digitaal een bijdrage geven voor het gemeentewerk of de collectiedoelen, dan kan dat ook online. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen in het 2e kwartaal is bestemd voor de GZB, voor een project in Malawi, en wel een Bijbelstudieprogramma in de Ellomwe taal.