sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 13 september

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) kunt u contact opnemen met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met br. Siem Smidt 0318-693178). 

Opening winterwerkseizoen en koffiedrinken 22 september

Op 21 september zal het nieuwe jeugdwerkseizoen geopend worden. Voor de kinderen is er overdag een programma vanaf 13:00 uur in de Van der Knaaphal. Aankomende week zullen er uitnodigingen bezorgd worden en daarop is alle informatie te vinden over de middag en het aanmelden. Vergeet dat laatste niet! Voor de 12+ jongeren zal er ’s avonds een BBQ zijn aan de Heremeijersteeg 7 te Ede. Op de flyer staan de tijden vermeld. Om 21:30 uur zal er een korte overdenking zijn en zullen we gezamenlijk wat zingen bij het kampvuur. Hierbij zijn alle gemeenteleden uitgenodigd. Zondag 22 september zal er in de dienst aandacht gegeven worden aan het thema. Na afloop van de dienst is er een gezellig samen zijn met koffie en fris. Van harte welkom.

Burendag 2019

Op zaterdagmiddag 28 september is het weer burendag, waarbij er ook allerlei activiteiten rondom de Sionkerk zullen zijn vanaf 13:00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen. In de speeltuin zijn weer spelletjes en op het kerkplein een groot springkussen. Er is volop gelegenheid om mensen uit de buurt te ontmoeten en om contacten op te halen. Er wordt nog hulp gezocht voor het klaarzetten en opruimen van het kerkplein, koffie zetten en het begeleiden van de spellen. Lijkt het je leuk om bij één van de taken een uurtje mee te helpen, meld je dan bij Teun van Roekel. Graag reageren naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 06 5158 3195

Oproep kinderoppas

Elke kerkdienst is er oppas voor de jongste kinderen van 0-4 jaar en 's middags is er ook een groep beneden voor de oudere kinderen (4-7jaar). Dit houdt in dat we zes oppassers per zondag nodig hebben. We zijn - nog steeds - opzoek naar jongeren en ouderen die het leuk vinden om met kinderen om te gaan en graag mee willen draaien in het rooster. Ben je 12, 32, 50 of 67 of hoe jong u zich ook voelt.... We heten u en jou van harte welkom! Voor vragen, een keer meekijken of voor opgave mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belijdeniscatechese 2019-2020

In overleg met ds. de Wit is afgesproken dat de belijdeniscatechese zal opstarten in januari 2020. In circa 23 avonden worden dan allerlei aspecten van het christelijk geloof besproken, in het bijzonder wat de HEERE voor ons wil betekenen en wat het betekent als wij belijden dat wij eigendom zijn van onze Zaligmaker Jezus Christus en ons leven door Hem laten leiden (zie Heidelbergse Catechismus, zondag 1). Als u nog geen belijdenis heeft afgelegd in het midden van Gods gemeente, en u zich door Hem geroepen weet om getuige te zijn van Zijn naam, dan willen we u van harte uitnodigen om hieraan deel te nemen. Mocht u hierover in gesprek willen met uw wijkouderling of een kerkenraadslid, neem dan gerust contact met hen op. Als u of jij interesse hebt om deel te nemen, stuur dan alvast een berichtje naar de scriba.

Catechese 2019-2020

In 2019-2020 starten we opnieuw met catechese voor de jongeren vanaf 12 jaar. Het seizoen wordt op maandag 23 september gezamenlijk geopend. Noteer de datum alvast in je agenda! Vanaf maandag 23 september tot en met 23 maart (m.u.v. schoolvakanties, bid- en dankdag en rond kerst) hopen we ongeveer 20 keer bijeen te komen in de Sionkerk. Zoals vorige week in de kerkbode was aangegeven, zijn er vier groepen die achtereenvolgens starten op 18:15 uur, 19:15 uur, 20:15 uur en 21:05 uur. De eerste twee groepen volgende methode Leer & Leef Onderbouw (gele boekjes) en de andere groepen volgen de methode Leer & Leven Bovenbouw (blauwe boekjes). Deze boekjes worden bij de eerste avond uitgedeeld. We hopen alle jongeren weer te ontmoeten! Vragen, of afmeldingen kan naar het volgende email-adres worden gestuurd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VakantieBijbelFeest 2019

In de laatste week van augustus was het gezellig druk rondom de Sionkerk. Voor de elfde keer werden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de gemeente en de buurt rondom de Sionkerk. We kijken terug op een paar mooie dagen. Gemeenteleden en buren waren met elkaar in gesprek en overdag werden er allerlei spellen gespeeld rondom het thema ‘Schatrijk’. De Heere God heeft ons veel schatten gegeven, en er zijn Bijbelverhalen verteld over de schepping, de gedenkstenen in de Jordaan tijdens de intocht in het beloofde land, de voetwassing en de verloren penning. En bij elk verhaal werden mooie knutselwerkjes gemaakt. Rode draad daarin was dat er bij God vele schatten te vinden zijn, en dat Hij ze in Jezus Christus ook aan ons mensen wil delen. Ook in 2019. Zoals de kinderen ‘s ochtends in de kerk de tekst opzegden die ze deze week uit hun hoofd geleerd hebben: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8)’. Het is mooi om zo samen te delen wat God aan ons heeft gegeven. Naast de Bijbelverhalen was er veel gezelligheid (diverse kerkenraadsleden leerden wat het is om te ‘chillen’), een stormbaan, samen zingen rond de vuurkorf en het spel Jachtseizoen. Zoals elk jaar werd het VBF op donderdag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met de gemeente: dit keer een stamppotbuffet voor de volwassenen en voor de kinderen pannenkoeken. Proponent MacDaniel uit Nieuw-Lekkerland sloot in de afsluitende kerkdienst af met een preek uit Johannes 1 over de grootste Schat die God ooit gegeven heeft: ‘het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh 1:29)’.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Wijziging bankrekeningnummer wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is per 1 november 2018 verandert. Het banknummer wordt NL97RABO0373718551 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inz. Wijkkas Sionkerkgemeente. Het oude bankrekeningnummer (NL35VLB0226120937) komt daarmee te vervallen.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.