sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 7 juni

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met tweede br. Siem Smidt 0318-693178). Als gemeente willen we heel graag met u meeleven ... deelt u dan uw zorg-, dank- of gebedspunt met ons? Dit kan allereerst via uw wijkouderling of via een bericht aan br. Smidt. Via het email-adres van de scriba kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsmail van de Sionkerk om zo ook op de hoogte te blijven van actuele nieuwsberichten gedurende de week als wel de details van de zondagse afkondigingen.

Eerste Pinksterdag

Aankomende zondag willen we samen voor de kerkdienst enkele Pinksterliederen zingen. De kerkdienst begint daarom een kwartier eerder, en start om 9:15 uur. Op deze pinksterzondag 9 juni vindt ‘s avonds ook de uitzenddienst plaats van Björn en Marlies van Veelen en Heleen van der Sluijs in de Oude Kerk in Ede. Van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

VakantieBijbelFeest

Zoals eerder gemeld hopen we 27, 28 en 29 augustus weer een VakantieBijbelFeest te organiseren. Er zijn al mooie plannen gemaakt. Echter, we kunnen deze niet uitvoeren zonder uw en jouw hulp. Vanaf zondag 26 mei hangen de intekenlijsten weer in de hal van de kerk. Van tentopbouwers tot bakkers, van keukenhulp tot creatief talent. We hopen dat velen hun krachten, talenten en gaven in willen zetten om er met elkaar goede dagen van te maken! Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Anita Ploeg tel. 300518 (contactpersoon).

Een bericht van de thuisfrontcommissie GZB

Vorige week zondag is er opnieuw een folder uitgedeeld met meer achtergrondinformatie over de zendingswerkers die door de Hervormde gemeente Ede uitgezonden zullen worden. Björn en Marlies, Gerlinde en Heleen zullen zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie en omzien naar de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit vanuit het verlangen om Gods liefde te delen dichtbij én ver weg. Om hun werk mogelijk te kunnen maken is jaarlijks ruim €60.000 nodig. Heel graag willen we u vragen om daadwerkelijk bij te dragen aan hun werk. Bij de uitgedeelde folders is daarom een machtigingskaart opgenomen waarmee u hen concreet kunt ondersteunen. Als elk gezin €3 per zendingswerker per maand zou bijdragen, dan is het grootste deel van het benodigde geld al binnen. We zien uit naar uw toezegging! De ingevulde machtigingskaarten kunnen bij de uitgang van het kerkbouw in de daarvoor bestemde dozen worden gelegd of kunnen ingeleverd worden in Rehoboth.

Terugblik Bijbelkamp

We hebben met bijna 150 gemeenteleden uit de Oude en Sionkerk een paar fijne en gezegende dagen gehad in Zevenaar. Naast alle sportieve en gezellige activiteiten hebben we met elkaar stilgestaan bij het thema Luisterend bidden. Het was heel bijzonder om met elkaar te luisteren naar wat Jezus zelf zegt over het gebed (Mattheus 6), hoe Hij ons via het Onze Vader wil leren bidden als ook hoe allerlei gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament hun gebedsleven vorm geven. We stonden niet alleen stil bij de inhoud van ons gebed maar ook bij allerlei praktische aspecten als waar we bidden, wanneer we bidden en hoe we bidden. We danken God voor de openheid naar elkaar en hoe Hij ons (als verschillende mensen met een eigen karakter, achtergrond en levensstijl) aan elkaar verbindt om de relatie met God te versterken en te verdiepen. Hieronder een korte illustratie.

Al de eerste dag leerden de kinderen dat het gebed meerdere aspecten kent die heel praktisch onthouden kunnen worden door de vijf vingers aan onze handen: allereerst eren we God en maken we Hem groot (de duim), daarna bedanken we God voor alles wat we hebben ontvangen (de wijsvinger), waarna we onze zonden belijden en God om vergeving vragen (de middelvinger). Als laatste bidden we voor andere mensen in onze omgeving en verder weg (de ringvinger) en bidden we voor de dingen die wijzelf nodig hebben (de pink). Op dezelfde manier kregen de volwassen onderwijs vanuit het Woord dat een gebed meer is dan een verlanglijstje dat we opzeggen: het is de manier waarop we onze relatie met God levend houden. De praktijk van ons leven laat vaak een zekere sleur zien, omdat drukte, verantwoordelijkheden en allerlei andere (goede) zaken onze aandacht opeisen. Door weer te luisteren naar Gods eigen Woord merkten we dat ook dit doorbroken kan worden. Op advies van Luther kan dit bijvoorbeeld door in ons gebed concreet te benoemen wat we bij een Bijbelvers bedenken, waarvoor we God mogen bedanken, onze zonden concreet te benoemen en te belijden en vervolgens te bidden voor wat wijzelf nodig hebben als voor de noden van de mensen om ons heen. De praktijkopdrachten zorgden ervoor dat theorie en praktijk samen opgingen en dat we elkaar concreet konden bemoedigen en opwekken tot een leven met Hem. “Maar wordt vervuld met de Geest, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus (Efeze 5)”. We zijn blij dat alles goed is verlopen en dankbaar voor de bijzondere ontmoetingen met elkaar. We loven en prijzen God daarvoor.

Update beroepingswerk

De kerkenraad heeft unaniem het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. L. de Wit uit Putten. Ook de AK heeft unaniem met dit voornemen ingestemd. Wie is ds. de Wit? Ds. de Wit is op dit moment predikant in Putten. Hiervoor heeft hij gediend in de hervormde gemeente te Oude Tonge en Bleskensgraaf. Hij is getrouwd, 53 jaar en heeft een gezin met twee dochters. Hij weet zich geroepen om het Woord van God te brengen, en weet dit concreet en actueel te vertalen naar het leven van vandaag de dag. Ds. de Wit is een predikant die de verbinding zoekt met jongeren en ouderen binnen de gemeente als ook met de mensen in de wijk rondom de gemeente. Hij evenals zijn vrouw hebben een achtergrond in het onderwijs. Dat is merkbaar in de prediking, de catechese en de gevoerde gesprekken. Dominee de Wit wil graag midden in de gemeente en tussen de mensen staan en vanuit Gods Woord met hen in gesprek. Mensen bereiken met het Evangelie heeft zijn hart.

Afgelopen weken zijn we als kerkenraad met hem in gesprek geweest, hebben we veel preken beluisterd, gebeden om Gods leiding en hebben we gemerkt dat deze predikant tot zegen kan zijn in onze gemeente. Nu hebben we het voornemen om hem te gaan beroepen. We vragen u dan ook om gebed voor hem en zijn gezin, zodat zij samen helderheid krijgen over Gods wil in hun leven in relatie tot onze roep om onze gemeente te dienen. Hoe verloopt het proces nu verder? Als er geen bezwaren zijn ingediend tegen het gevolgde verkiezingsproces, dan wordt op 7 juni de formele beroepsbrief bij de dominee gebracht. Het beroep gaat in op zaterdag 22 juni. Hierna heeft hij drie weken om duidelijkheid te krijgen over dit beroep. Op zondagmiddag 23 juni hoopt hij in ons midden voor te gaan. Op maandag 1 juli komt hij naar Ede voor een kennismakingsbezoek met de gemeente. Reserveert u deze data alvast in uw agenda?

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Tot slot...

Ik sluit af met een paar woorden van Augustinus. “Ik houd van U, mijn God, daar twijfel ik niet aan. Daar ben ik van overtuigd. U hebt mijn hart geraakt met Uw woord en ik ben van U gaan houden. ... Jezus Christus is zowel in de hemel als op de aarde bij ons. Hij is bij de Vader en tegelijk woont Hij in ons. Hij wijkt niet van de zijde van Zijn Vader en tegelijk verlaat Hij ons niet. Als leraar leert Hij ons bidden en Hij verhoort ons als de Zoon, samen met de Vader.”

Wijziging bankrekeningnummer wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is per 1 november 2018 verandert. Het banknummer wordt NL97RABO0373718551 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inz. Wijkkas Sionkerkgemeente. Het oude bankrekeningnummer (NL35VLB0226120937) komt daarmee te vervallen.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.