Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

Musical De Ballingschap

MusicalWelkom op de site van www.hervormdede.nlwaar de link staat om  onze ticketoffice te bereiken om kaarten te kopen voor de spectaculaire musical

“de BALLINGSCHAP”,

gespeeld op 3 podia en ondersteund door een speciaal samengestelde band met koor.

We nemen je mee naar het koninkrijk Juda, dat bedreigd wordt door de legers van Nebukadnezar.  Jeremia neemt ons mee en waarschuwt het volk, maar tevergeefs. We ontmoeten Daniel en zijn vrienden en maken 2 spectaculaire momenten mee , waarop machtige koningen het volk Israël toestemming geven terug te gaan naar Jeruzalem.

Maak dit event mee in “de ARK” en boek je tickets!

Voor de prijs hoef je het niet te laten.  https://www.muziekindeark.nl/extensies/forms/view.php?id=13084

Bewust naar Pasen 2020: Verzet en overgave

Raad van KerkenWie ben ik

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel
een landheer uit zijn slot.
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers,
ik als de gebieder.

Bovenstaande is een gedeelte van een gedicht van Dietrich Bonhoeffer.
We gedenken dit jaar dat het 75 jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog tot een einde kwam, ons land bevrijd is.
Eveneens is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer terechtgesteld is.

Verzet en overgave is het thema voor onze bijeenkomsten in de veertigdagentijd.

Lees meer

Opbrengst Actie Kerkbalans 2020

kerkbalans 2020 24Met grote dankbaarheid aan onze God deelt het College van Kerkrentmeesters u mee dat de Actie Kerkbalans in eerste telling het prachtige bedrag van € 930.049,- heeft opgebracht. Dat is € 45.349,- of ruim 5% meer dan vorig jaar! Onze begroting 2020 gaat uit van een opbrengst van de Actie Kerkbalans van € 935.000,- . Dat bedrag is dus bij deze eerste telling al zowat gehaald! Meestal druppelen er nog wel wat toezeggingen na of worden er alsnog bedragen over gemaakt op rekening NL03 RABO 0373 7185 94 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Ede o.v.v. Actie Kerkbalans 2020. Daar hopen we nu natuurlijk ook op. Op een later tijdstip krijgt u bericht over de definitieve opbrengst van de Actie Kerkbalans. Zo mogen we in vertrouwen en gesteund door uw betrokkenheid ook in 2020 verder gaan met alle kerkenwerk in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Heel hartelijk dank, gemeente!

Namens het College van Kerkrentmeesters

Roel Cirkel, secretaris

Vrijwilligers gevraagd voor HAC en Winkel van Sinkel

Winkel logo 1Wist u dat naast de inkomsten uit Actie Kerkbalans onder andere 4% van de inkomsten van onze Hervormde gemeente uit de opbrengst van HAC en Winkel van Sinkel komen? Dat is heel welkom! Maar dat gaat niet vanzelf. Daar zijn veel vrijwilligers voor actief!

Het wordt steeds drukker in onze grote verkoophal met goederen die een tweede leven verdienen. En dus zijn we dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers (m/v) die graag hun handen uit de mouwen steken. Er wordt versterking gezocht voor één of twee dagdelen op de woensdag en de zaterdagochtend, niet perse wekelijks. Alle hulp is welkom!

U krijgt daarvoor een gezellige werkomgeving met fijne contacten met collega-vrijwilligers.

Lees meer

Vrijdag 6 maart: VIERING WERELDGEBEDSDAG IN EDE

Raad van Kerken-Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.
-Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar komt de liturgie uit Zimbabwe en het thema is:

“STA OP EN GA!”

De viering van de Wereldgebedsdag 2020 zal plaats vinden op vrijdagavond 6 maart 2020,
om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Zuilestein 1, 6714CA Ede

Lees meer

Start Actie kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Kerkbalans 2020De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat weer van start. Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerving van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage. In de komende week 4 valt ook bij u weer de Kerkbalansbrief met bijdrageformulier op de mat. In week 5 zullen tussen maandag 27-01-2020 en zaterdag 01-02-2020 uw enveloppen met toezeggingen door de vele lopers weer worden opgehaald. Er is al heel veel voorbereidend werk gedaan. Doet u nu ook weer mee?

Onze Hervormde gemeente is in alles afhankelijk van Gods Zegen maar kan praktisch alleen bestaan dankzij de financiële steun van u als leden. Er is in onze grote gemeente ook veel geld nodig om al het werk goede voortgang te laten hebben. Onderstaande cirkeldiagrammen geven een beeld van de verdeling van de uitgaven en de inkomsten.

Lees meer

Zendingsbussen 1e kwartaal 2020 voor ‘Huis voor de ziel’ (IZB, Amsterdam)

Zendings comDe opbrengst van de zendingsbussen in het eerste kwartaal van 2020 is bestemd voor het missionaire werk van de IZB in Amsterdam. Ruim zeven jaar was Paul Visser gemeentepredikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Sinds hij afgelopen september werd opgevolgd door ds. Johan Visser is hij als missionair pionier aan de gemeente verbonden. ‘Mijn roeping houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Het is altijd mijn diepste verlangen geweest dat de Geest zijn werk kan doen hier in hartje Amsterdam. Daarbij is de gemeente, die de lofzang gaande houdt en week-in-week-uit leeft van het Woord van God, een onmisbare uitvalsbasis voor het missionaire pionierswerk.

Lees meer

Werkgroep “Duurzaamheid” Hervormde gemeente Ede

WerkgroepDe Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van onze Hervormde gemeente.
-Dit n.a.v. het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in haar Beleidsplan voor 2016-2020.
-Een doel van de Werkgroep is; het stimuleren van aandacht voor "Duurzaamheid" binnen onze Hervormde Gemeente.
-Daarom heeft de Werkgroep de volgende website met actuele informatie over “Duurzaamheid” gemaakt.
-Zie; http://duurzaamheidhervormdede.jimdo.com/

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
19.00 - 21.00

Zaterdag
10.00 - 12.00

 

Lees meer

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m vrijdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer