Hervormde gemeente Ede

Diaconie

Diaconie

Contactgegevens diaconie: klik hier

Voedselbank Ede

Voedselbank

Het hele jaar door zamelt de diaconie van de Hervormde Gemeente Ede levensmiddelen in voor de voedselbank Ede.
Waarom we dat doen? In de Bijbel lezen we dat Jezus ons oproept om naar je naaste om te zien. Zonder te oordelen je dorpsgenoten helpen, zeker diegenen die het moeilijk hebben.
Doet u/ doe jij mee? In bijgaand overzicht kunt u zien waar je houdbare levensmiddelen in kunt leveren. Let op: geen versproducten, geen producten met alcohol en geen producten over de THT-datum.
Alvast dank namens cliënten van de voedselbank.

Lees meer

Wat haalt het uit? (Interview)

DNF 2016 06 vdHeuvelSoms bekruipt je dat gevoel. Mensen vluchten in massa’s weg en er ontstaan opvangkampen waarvan de tranen je in de ogen springen. In de nieuwsflits –die op 19 juni in de kerken is uitgedeeld- komt de vraag ‘ Wat haalt het uit?’ aan de orde. Hoe ervaar je “iets” doen in een omgeving waar uitzichtloosheid het lijkt te winnen? Dan blijkt het geloof als drijvende kracht toch de moed te geven om verder te gaan.

Evert-Jan van den Heuvel is vrijwilliger bij de recreatieruimte van de noodopvang voor vluchtelingen in Ede. In het gebouw bij de Mauritskazerne worden ruim 350 vluchtelingen tijdelijk opgevangen totdat ze verhuizen naar een asielzoekerscentrum, waar de procedure van de asielaanvraag begint. Een paar vragen over het werk en de motivatie aan Evert-Jan.

Lees meer

Delen in overvloed

delen in overvloed

Op zaterdagmorgen 5 maart werd in de Bethelkerk een actiemorgen georganiseerd met als doel aandacht schenken aan het HGJB project ‘Delen in overvloed’.

In dit diaconale HGJB-project stonden we stil bij de vraag: hoe delen we van de overvloed die God ons geeft? Samen met de kerk van Colombia en Mexico willen we meer geven om mensen met minder. 

Lees meer

Diaconaal werk – werkt aanstekelijk

gerda vuurtorenWerken met gehandicapten, op bezoek bij ouderen, knutselen met mensen die eenzaam zijn – wellicht vraag je je eerst af of het wel bij je past.

Tal van vragen kunnen in je opkomen en in ieder geval heb je het (tot nu toe) niet eerder gedaan. Bij discipel-zijn in de gemeente hoort ook dat je soms door een ander aangestoken kunt worden tot bepaald vrijwilligerswerk. Gerda is zo’n voorbeeld. Doordat Miny haar vroeg om mee te gaan met een vakantieweek en omdat Ankie haar meenam naar de Vuurtoren is ze nu vaste vrijwilliger. Door een paar vragen aan haar te stellen brengen we dit vrijwilligerswerk wat dichterbij.

Lees meer

Mantelzorg en onze jongeren

bloemen mantelzorgJaarlijks is het op 10 november de dag van de mantelzorg. Ook als diaconie besteden wij daar elk jaar aandacht aan en de meeste wijkgemeentes zetten op hun eigen wijze de mantelzorgers in het zonnetje. 

Ook de Kleopasgemeente heeft haar mantelzorgers een blijk van waardering gegeven in de vorm van een bos bloemen. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd door hen die de zorg verlenen.

Lees meer

Nieuw Hydepark

RVH 133Een positief virus. Zo noemen de meeste vrijwilligers van het Nieuw Hydepark de vakantieweek. "Als je eenmaal meegaat dan ben je ermee besmet," aldus Sjany van de Kamp, een trouwe vrijwilliger van de vakantieweek.

Deze hele week staat in het teken van de gasten. Het zijn vooral mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben vanwege ziekte, een lichamelijke beperking of ouderdom. Daarnaast worden zij goed begeleid, krijgen zij veel aandacht en indien nodig worden ze door de vrijwilligers verzorgd.

 

Lees meer