Skip to main content

Voedselbank Ede

Help mee de Voedselbank Ede te bevoorraden met jouw houdbare levensmiddelen en help anderen daarmee.

Beleidsplan Diaconie 2020-2023

Elke vier jaar willen we als diaconie onze visie, taken en voornemens opnieuw formuleren en vertalen in een beleidsplan. Voor de komende jaren staat in dit beleidsplan omschreven wat we willen gaan bereiken en op welke manier we dat willen gaan doen.

Wat haalt het uit? (Interview)

Soms bekruipt je dat gevoel. Mensen vluchten in massa’s weg en er ontstaan opvangkampen waarvan de tranen je in de ogen springen.  

Delen in overvloed

Verslag van de op zaterdagmorgen 5 maart in de Bethelkerk gehouden actiemorgen met als doel aandacht schenken aan het HGJB project ‘Delen in overvloed’. 

Diaconaal werk – werkt aanstekelijk

Werken met gehandicapten, op bezoek bij ouderen, knutselen met mensen die eenzaam zijn – wellicht vraag je je eerst af of het wel bij je past.

Mantelzorg en onze jongeren

Jaarlijks is het op 10 november de dag van de mantelzorg. Ook als diaconie besteden wij daar elk jaar aandacht aan en de meeste wijkgemeentes zetten op hun eigen wijze de mantelzorgers in het zonnetje. 

Ook de Kleopasgemeente heeft haar mantelzorgers een blijk van waardering gegeven in de vorm van een bos bloemen. Dat wordt altijd zeer gewaardeerd door hen die de zorg verlenen.

Nieuw Hydepark

Een positief virus. Zo noemen de meeste vrijwilligers van het Nieuw Hydepark de vakantieweek. "Als je eenmaal meegaat dan ben je ermee besmet," aldus Sjany van de Kamp, een trouwe vrijwilliger van de vakantieweek.