Skip to main content

logo groot

Begrafenis

Bij een sterfgeval wordt de nabestaanden vriendelijk verzocht contact met de predikant of ouderling kerkelijk werker op te nemen. Er zal dan zo spoedig mogelijk een bezoek worden gebracht aan de familie.

Tevens kunnen dan in onderling overleg met hem de dag en het uur van de begrafenis worden vastgesteld. Indien gewenst en mogelijk zal de (wijk)ouderling bij een eventuele afsluitende broodmaaltijd aanwezig zijn.