Skip to main content

logo groot

Doopdiensten

Bediening Heilige Doop

Ruim een week voor de bediening van de Heilige Doop wordt er een doopzitting gehouden, meestal op donderdagavond om 19.00 uur in Rehoboth. Dit wordt vermeld in de kerkbode en afgekondigd in de kerk. Beide doopouders worden op de doopzitting verwacht. De predikant bespreekt de inhoud van het doopformulier. Als herinnering aan de bediening van de Heilige Doop ontvangen de doopouders een doopkaart. Onderstaand vindt u een lijst met data van de geplande doopdiensten in het komende seizoen.

 

Doopzitting 

Doopdienst 

Donderdag 26 oktober 2023 

Zondag 5 november 2023 

Donderdag 25 januari 2024 

Zondag 4 februari 2024 

Donderdag 28 maart 2024 

Zondag 7 april 2024 

Donderdag 13 juni 2024 

Zondag 23 juni 2024 

Donderdag 22 augustus 2024 

Zondag 25 augustus 2024 

Donderdag 10 oktober 2024 

Zondag 20 oktober 2024 

Donderdag 28 november 2024 

Zondag 8 december 2024