Skip to main content

logo groot

Leerdiensten

De tweede dienst van de zondag is zo veel mogelijk een leerdienst, waarin veelal de belijdenisgeschriften aan de orde komen. In de jaren 2015-2018 zijn we in de leerdiensten opgetrokken met de Heidelbergse Catechismus.

Vanaf 2018-2021 trokken we in de leerdiensten met de Nederlandse Geloofsbelijdenis op. 

In 2022 hebben we met name in de avonddiensten gelezen uit het boek Openbaring.

Met het vertrek van ds. J.M. Molenaar naar Zoetermeer is er een einde gekomen aan deze series leerdiensten. We hopen dat er spoedig een vervolg mag komen.