oudekerkgemeente

Leerdiensten

De tweede dienst van de zondag is zo veel mogelijk een leerdienst, waarin veelal de belijdenisgeschriften aan de orde komen. In de jaren 2015-2018 zijn we in de leerdiensten opgetrokken met de Heidelbergse Catechismus.

Vanaf 2018-2021 trokken we in de leerdiensten met de Nederlandse Geloofsbelijdenis op. 

Vanaf 2022 zullen we met name in de avonddiensten lezen uit het boek Openbaring.