Skip to main content

logo groot

Huwelijksbevestiging

806517 22069810In de dienst waarin het huwelijk wordt bevestigd, tussen een man en een vrouw, wordt de zegen van God over deze belangrijke stap in het leven gevraagd.

Wie de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk verlangen, dienen dit zo spoedig mogelijk bij het kerkelijk bureau en bij de predikant te vragen. Mochten er pastorale zorgen of vragen zijn, dan zal de predikant de aanvraag van het huwelijk eerst bespreken met de wijkkerkenraad.

Voor de bevestiging en inzegening plaatsvindt, nodigt de predikant het bruidspaar uit voor een gesprek over die dienst en het christelijk huwelijk.
We verwachten van bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk vragen, dat zij hun trouwdag doorbrengen in het besef dat ook onze Heere Jezus Christus genodigd is (Johannes 2 : 2a).