oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo volente (Jakobus 4 vers 15)

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 5 juli 2020
Morgendienst: Psalm 12: 1
Avonddienst: Psalm 119: 21

Zondag 12 juli 2020
Morgendienst: Psalm 68: 10
Avonddienst: Psalm 119: 22

Bij de diensten
5 juli. In de morgendienst lezen we 1 Koningen 8: 1-21. Voor mijn vakantie wil ik graag drie keer met u nadenken over dit Bijbelgedeelte. De tempel is gebouwd en wordt ingewijd. God woont in de donkerheid… Wat heeft dat te zeggen? In de avonddienst gaat ds. J.C. de Groot uit Dordrecht voor. 

12 juli. In de morgendienst gaat ds. M. Messemaker uit Nijkerk voor. In de avonddienst lezen we 1 Koningen 22-53. Salomo bidt tot God bij de inwijding van de tempel. 

Vanuit bijbelkring Rehoboth
We hebben het bijbelkringseizoen niet kunnen afmaken door de bijzondere omstandigheden waarin we verkeren. Er zijn bijbelkringen die digitaal hun bijeenkomsten hebben voortgezet, maar dit was voor onze kring geen optie. Toch hopen we het volgende seizoen weer bijeen te kunnen komen (op gepaste afstand van elkaar) en daartoe is Rehoboth een unieke plaats van samenkomst. Enkelen van u heb ik gesproken en ze zouden het bijzonder fijn vinden om weer samen te komen. Het moet niet onderschat worden wat voor ouderen en alleenstaanden de onderlinge ontmoeting op een bijbelkring betekent! Inmiddels is er overleg geweest met de andere bijbelkringcoördinatoren hoe volgend seizoen verder te gaan en ook welke bijbelstudie we dan gaan gebruiken. Wij zullen in ieder geval “Goudkoorts’ deel 1 afmaken. 

Br. Ben Smit bezocht ons en bracht een envelop met boekenbon en geld om die op de laatste bijeenkomst te overhandigen. Maar die bijeenkomst ging niet door. Daarom op deze manier. Hartelijk dank voor het cadeau. Elk jaar zeg ik ‘Dit is niet nodig’, maar ik ben er wel blij mee. Nogmaals veel dank.
M. Burggraaf

Beroepingswerk
De kerkenraad van de hervormde gemeente te Onstwedde heeft het besluit genomen om een beroep op mij uit te brengen. Mocht ik voor de andere beroepen bedanken, zal het beroep ingaan op 15 augustus a.s. We danken u voor uw meeleven. We zoeken de weg die goed is en zegenrijk voor gemeenten die roepen en de gemeente van Ede die ik mag dienen. 

Dankwoord
Graag willen wij, Karin en Steven van de Craats, onze predikant en zijn gezin, de kerkenraad, de wijkraad, en de collega kosters met hun partner en alle wijkgemeenteleden van de Oude Kerkgemeente Ede, heel erg hartelijk bedanken voor de overstelpende aandacht die wij mochten ontvangen in verband met het afscheid als kostersechtpaar.

Wij hebben mogen genieten van een heerlijk ontbijt, dit als afscheidskado gekregen van de collega kosters en de wijkraad. Tevens hebben wij een enorm aantal bedankkaarten met de mooiste bewoordingen mogen krijgen. Ook zijn wij toebedeeld met bossen bloemen/planten. Dit heeft ons een geweldig gevoel van saamhorigheid gegeven. 

Helaas kunnen wij door de coronaperiode elkaar geen hand schudden, maar op deze manier willen wij u nogmaals heel erg bedanken voor de prettige ontmoetingen die wij als gemeenteleden met elkaar hebben mogen beleven. 

Wees dankbaar voor alle mensen

Die jou liefhebben,

Die voor je zorgen,

En die je een glimlach bezorgen. 

Kostersechtpaar Van de Craats

Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Methorst € 12 (collecten 14 juni), via mevr. Jochemsen € 20 (wijkkas), via oud. Jansen 2x € 5 (kerk) en via ds. Molenaar € 50 (ter vrije besteding). Via de bankrekening zijn giften ontvangen van € 10, € 10 (collecte) en € 100 (collecte). Hartelijk dank voor deze giften.

Tenslotte
Zondag zullen er weer honderd gemeenteleden in de kerk zijn. Er wordt nog gekeken of er ruimte is voor nog meer gemeenteleden te ontvangen in een dienst.  Nu maar hopen dat ik niet zo gewend ben aan het kijken in een camera dat ik over de hoofden heen kijk, maar nog erger over de hoofden heen praat… Maargoed, dat mag u zondag beoordelen.