oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo volente (Jakobus 4 vers 15)

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 12 april 2020
Morgendienst: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.
Avonddienst: Psalm 119: 1

Maandag 13 april 2020
Morgendienst: Psalm 119: 2

Zondag 19 april 2020
Morgendienst: Psalm 119: 3
Avonddienst: Psalm 119: 4

Bij de diensten
12 april. In de morgendienst openen we het Paasevangelie in Mattheus 28. Van Ruler schreef eens: ‘De prediker van het evangelie in de paastijd heeft steeds het gevoel, dat hij boven zijn macht staat te werken. Zijn taak is dan een net zo zwaar karwei als het witten van een plafond. Men moet het zeggen: dat Jezus is opgestaan. Men heeft het besef: dat is een enorme vreugde, dat is de eigenlijke vreugde van het evangelie. Maar als er dan gevraagd wordt: zeg nu eens precies wat dat is, die opstanding van Jezus – dan staat men toch geducht met de mond vol tanden.’ Juist in deze tijd stem ik van harte met deze woorden in. Tegelijk zie ik er naar uit om op deze paaszondag aan deze kant van de dood te mogen zeggen: Jezus is aan gene zijde van de dood opgestaan in het eeuwige leven. Van harte hoop ik dat we daar zo vervuld van raken dat we door de kracht van de Geest zeggen gaan: ‘Jezus leeft en ik met Hem!’

In de avonddienst gaat ds. L. de Wit voor ons voor.

13 april. In de morgendienst gaat ds. H.J.T. Lubbers voor ons voor.

19 april. In de morgendienst gaat ds. L. de Wit voor ons voor. In de avonddienst gaat ds. M. Messemaker uit Nijkerk voor ons voor.

LET OP: Op de website zal er voor de morgendienst van 12 en 19 april een kerkboekje geplaatst worden voor de kinderen. Wellicht is dat dienstbaar om ook als gezinnen de morgendienst thuis te kunnen meebeleven.

Kerkdiensten meebeleven
De diensten zijn via de website van de kerkomroep vaak NIET live te volgen. De diensten zijn WEL live te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905-Oude-Kerk-Ede. We raden u dus aan om van de website https://kerkdienstgemist.nl/ gebruik te maken.

Belijdenis van het geloof
We denken in onze voorbede aan onze belijdeniscatechisanten. Deze zondag zouden vijftien jonge mensen belijdenis van het geloof afleggen. We vragen uw gebed voor hen en bidden dat de Heere het verlangen om Christus te belijden in het midden van de gemeente ook in deze tijd bij hen levend houdt. Ik zal met de belijdeniscatechisanten overleggen of ze het goed vinden dat ik in de volgende kerkbode hun namen en adressen vast noem. De belijdenisgroep vroeg – toen we nog bij elkaar konden komen – om in de dienst als groep te mogen zingen Psalm 84: 3. Woorden die ook nu aanspreken en troosten:
Welzalig hij, die al zijn kracht En hulp alleen van U verwacht, Die kiest de welgebaande wegen; Steekt hen de hete middagzon In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, En stort op hen een milden regen, Een regen, die hen overdekt, Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Klokken luiden op woensdagavond
Tot eind april zal iedere woensdagavond in heel Nederland de klokken worden geluid van 19.00 tot 19.15 uur. Het klokgelui staat in het teken van hoop en troost. Het luiden van de klokken is een hoopvol teken om de coronacrisis te doorstaan. Een troostvol teken voor alle rouwenden om de slachtoffers. Ook is het een teken van dankbaarheid aan alle werkers in de gezondheidszorg en andere hulpverleners.

Zendingswerkers
Inmiddels moesten Heleen, Björn en Marlies terugkeren uit Bosnië en Indonesië. We ervaren samen met hen verdriet hierover. We hopen en bidden dat er een mogelijkheid zal komen om weer terug te keren. Al beseffen we maar al te goed dat de periode van thuisblijven nog wel eens lang kan duren. De God Die hen geroepen heeft, zij hen ook nu nabij.

Gerlinde zal – als het nog mogelijk is – terugkomen, maar dat is nog niet zeker. We vragen uw gebed voor haar en haar familie en vrienden. Een spannende tijd. We hopen van harte dat de Heere haar sparen zal en de weg zal banen.

Voedselbank
Door de Corona crisis is er minder inzameling voor de voedselbank. Aan Hervormd Ede hierbij het verzoek om voedsel af te geven op het kerkelijk bureau aan de driehoek (beneden) bij gebouw Rehoboth, om als gemeente de Voedselbank in deze zorgelijke tijden bij te staan. U kunt het voedsel tijdens openingsuren van het kerkelijk bureau in het voorportaal in kratten deponeren. Er is vooral behoefte aan conserven in pot of blik, pasta en pastasaus, houdbare melk en koffie. Ook op de dinsdagavond van 19 - 20 uur is er een extra inzamelingsmoment hebben Rehoboth. Van harte aanbevolen! We zijn dankbaar dat de eerste keer er zoveel mocht worden ingezameld en hopen op uw blijvende steun.
Uw wijkdiakenen

Nieuwsbrief
Inmiddels is er een wekelijkse nieuwsbrief. Vele gemeenteleden hebben deze nieuwsbrieven ontvangen. Wanneer u deze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar onze scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als er behoefte is om deze nieuwsbrief per post te ontvangen, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan de scriba van onze wijkgemeente: 0318-652130.

Tenslotte
Zoals u wellicht via de nieuwsbrief al ontdekte, zit ik weer te lezen in het boekje van dr. M.A. van Willigen, Bidden met Augustinus in de Vroege Kerk. Juist in deze crisisdagen reikt dit boekje gebedswoorden aan, die ons hart en onze ziel kunnen troosten. In de pastorale gesprekken die ik telefonisch voer met die en gene blijken allerlei knopen in onze levensdraden juist nu ons parten te spelen. Daarom sluit ik graag deze berichten af met een aantal gebedswoorden van Augustinus:

Een knoop die onontwarbaar is,

Dat is mijn eigen bestaan.

Een rust die niet te evenaren is,

Dat bent U voor mij, o Heere God.

(…)

U bent voor mij het rustpunt van mijn hart.

U bent het einddoel van mijn leven.

Wil mij genadig kracht geven om U te dienen.