oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kerkbode 9 juni – Oudekerkgemeente

Zingen - 5 minuten voor de dienst

Zondag 11 juni

Morgendienst: Psalm 130: 4 

Avonddienst: Psalm 39: 3

Zondag 18 juni

Morgendienst: Psalm 52: 7 

Avonddienst: Psalm 40: 1

Kinderoppas

Zondag 11 juni

Baby’s

Sarina Hagendijk, Everinda Bisschop en Juliet Teunissen

Kleintjes 1,5+

Esther Methorst, Cobie van de Weerd, Anna Jansen en Anouk Teunissen

Opstapklas 3+

Lineke Aangeenbrug en Emma Aangeenbrug

Zondag 18 juni

Baby’s

Evelien de Vries, Dineke Boon en Henri Brussen

Kleintjes 1,5

Martine van Kersten, Marjolein van Ginkel, Niek Lamper en Anna van Meijeren

Opstapklas 3+ 

Rianne van Silfhout en Marilène Hekking

Bij de diensten

11 juni

In de morgendienst gaat ds. J.C. Breugem ons voor. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend.

In de dankzeggingsdienst om 18:30 uur gaat onze oud-predikant ds. D.C. Floor ons voor.

18 juni

In de morgendienst gaat dr. J.B. ten Hove uit Nijkerk ons voor. 

In de avonddienst gaat ds. P.A. Verbaan ons voor. Na de avonddienst verwelkomen we alle studenten voor een onderlinge ontmoeting in Rehoboth. Dr. Hoek zal dan ook te gast zijn. In de vorige kerkbode lees je meer!

Heilig Avondmaal

We willen het Heilig Avondmaal, evenals de vorige keer, zittend aan tafel vieren. De wijn zal opnieuw in aparte bekertjes worden aangereikt.

De vraag naar de mogelijkheid om uit een gezamenlijke beker te kunnen drinken wordt op dit moment besproken. We hopen u vooraf aan een volgende viering hierover te kunnen informeren.

In de middag is er, evenals de vorige keren, om 15.00 uur een halfuur durende voortzetting van de viering voor gemeenteleden die in de morgendienst niet deel kunnen nemen. Ouderling kerkelijk werker D. Jansen zal deze middagbijeenkomst leiden.

We zien uit naar gezegende vieringen.

Van zondag...

Afgelopen zondag gingen ds. J.P. Nap en ds. D.G.R.A. Beekman ons voor. De morgendienst stond in het licht van de voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal en markeerde vanouds een week van verootmoediging voor God. ‘Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?’ vraagt Psalm 24:3a ons. Als schriftgeleerden en de Farizeeën vragen: Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Antwoordt Jezus: ‘Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.’

Doopzitting

Op donderdag 15 juni is er om 19.00 uur een doopzitting voor de doopbediening op zondag 25 juni. Schrijf een brief aan je kind waarin je aan je kind uitlegt waarom je hem/ haar laat dopen. Neem deze brief mee naar de doopzitting in Rehoboth.

Kerkenraad en verkiezingen

Op de kerkenraadsvergadering van 26 april 2023 zijn de vacatures vastgesteld voor de komende verkiezingen van de kerkenraad.

Br. H.G. van Eldik, ouderling, is aftredend per 1 september en stelt zich niet herkiesbaar. 

Daarnaast is er, gezien de huidige werkdruk bij de ouderlingen-kerkrentmeesters, een vacature ouderling-kerkrentmeester gesteld.

Op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland nodigt de kerkenraad de gemeente uit om aanbevelingen in te dienen van die leden van de gemeente die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze aanbeveling dient u per vacature schriftelijk en ondertekend vóór 17 juni 2023 in te dienen bij de huidige scriba br. H.G. van Eldik, Margrietlaan 21, 6713 PK, Ede. Op de komende kerkenraadsvergadering van 21 juni hoopt de wijkkerkenraad benoemingen te doen uitgaan. We vragen uw voorbede voor de komende kerkenraadsverkiezingen.

Br. C.A. de Vries, was als boventallig lid aan de kerkenraad verbonden vanwege zijn moderamenlidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland. Met het beëindigen van die functie, eindigt ook zijn lidmaatschap van de kerkenraad. Wij danken hem voor alles wat hij voor de plaatselijke en landelijke kerk heeft willen en kunnen betekenen. In de vacante periode van onze wijk heeft hij de taak als voorzitter van het moderamen en kerkenraad op zich willen nemen. Dit heeft hij nauwgezet en ter zake kundig uitgevoerd. Wij danken hem daarvoor wensen hem met zijn gezin Gods zegen toe.

De wijkkerkenraad

 

Kerkproeverij

Afgelopen zondag hebt u bij het binnenkomen van de kerk een uitnodiging gehad voor de kerkproeverij. Deze uitnodiging is niet bestemd voor uzelf, maar voor iemand die vanmorgen en andere keren niet in de kerk komt. Dat kan een familielid zijn, een buurman of buurvrouw, je collega, je klasgenoot, je vriend of vriendin, wie dan ook. We willen u en jou dan ook vragen om deze uitnodiging uit te delen aan iemand die je graag een keer mee zou willen nemen naar de kerk. We willen onze naasten laten proeven wat het is om naar een kerk te gaan en hoe goed God is. Vandaar ook de naam Kerkproeverij.

Op D.V. zondag 25 juni zal hier in de morgendienst aandacht aan geschonken worden. We zien graag dat alle uitnodigingen uitgedeeld worden. Mocht u er meer willen, of deze de afgelopen zondag hebben gemist, we hebben er nog genoeg (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook vragen we om uw en jouw gebed hiervoor.

Gerben van Riessen en Ard Slomp

Openstelling Oude Kerk

Zaterdag 17 en 24 juni staan de deuren van de Oude Kerk weer open van 13.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om een bezoekje te brengen en te genieten van het orgelspel.

Giftenverantwoording

Ontvangen via ds. Breugem € 40 (wijkkas), via Coby Metz € 10 (ouderenwerk), via mevr. Braafhart € 10 (wijkkas) en € 10 (diaconie), via Jannie Jansen bij ouderenbezoek € 10 (kerk) en via oud. Jansen € 20 en € 25 voor de kerk en € 20 (diaconie). Via de bankrekening zijn giften ontvangen van 2x € 7,50, 2x € 10, € 10 (wijkkas) en € 100. Hartelijk dank voor deze giften.

Tot zondag

In de morgendienst luisteren we naar Psalm 65:5. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden bediend en worden we geroepen om de dood van de Heere te verkondigen door brood en wijn. We bidden om een gezegende Avondmaalszondag.

Ten slotte - groeten uit Hongarije

Afgelopen week heb ik de Matrahaza conferentie in Hongarije bijgewoond. Hongaarse en Nederlandse predikanten ontmoeten elkaar daar, leren van elkaars perspectief op allerlei onderwerpen, zoals de Bijbel in het pastoraat, een exclusieve boodschap in een inclusieve gemeente. Er was ook een predikant uit west Oekraïne waar een aantal Hongaars Hervormde gemeenten zijn. Het hoogtepunt is de zondagse dienst die je mag leiden in een lokale gemeente. De predikant en leden van de gemeente Erdökertes laten u hartelijk groeten en wensen u als gemeente onder het Woord Gods zegen toe.

J.C. Breugem v.d.m.