oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente (Jakobus 4 vers 15)

Kinderoppas
Zondag 15 september 2019
Kleintjes 0-2 jaar: Willie Methorst, Marinda Kroon, Lenneke Melissen en Gerriette Methorst
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Marianne Hagendijk, Gerrita van Steenbergen en Gerianne Brussen

Zondag 22 september 2019
Kleintjes 0-2 jaar: Rianne van Silfhout, Annege Groenleer, Bernice Teunissen en Corianne Methorst
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Magda den Besten, Jochien Kersten en Rosemarijn Hekking

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 15 september 2019 - Morgendienst: Psalm 1: 1 / Avonddienst: Psalm 128: 1 en 3
Zondag 22 september 2019 - Morgendienst: Psalm 23: 1 / Avonddienst: Psalm 129: 1 en 6

Bij de diensten
15 september. In de morgendienst staat de tafel van de Heere in ons midden en wordt de gemeente genodigd. We lezen opnieuw in het profetenboek Hosea. In Hosea 2 lezen we: ‘Daarom zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden en naar haar hart spreken.’ In de avonddienst zeggen wij dank voor wat de Heere ons gegeven heeft en lezen we opnieuw in het profetenboek Hosea. Waarschijnlijk lezen we Hosea 3.

22 september. In de morgendienst openen we het winterwerk. We lezen Nehemia 2: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen...’ We sluiten aan bij het aangereikte thema: ‘Kom doe mee!’ Na de dienst is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in gebouw Rehoboth onder het genot van koffie, thee of limonade. In de avonddienst gaat ds. P.D. Teeuw uit Moordrecht voor ons voor.

Catechese 10 en 11-jarigen
Het is ons verlangen om eerder catechese aan te bieden. We starten daarom dit jaar catechese voor de jongeren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Meerdere ouders hebben ook het verlangen uitgesproken dat onze jongeren meer kennis aangereikt krijgen van de inhoud van de Bijbel. We verwelkomen ze graag op maandag om 16:00 uur. Meer informatie op de website.

Mentorcatechese
Dit jaar is er weer mentorcatechese in de Oude Kerkgemeente. We willen ouders of verzorgers vragen deze week de jongeren vooraf op te geven, zodat we zo goed mogelijk mentorgroepen kunnen maken. Dit geldt alleen voor de groepen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, de 12 en 13-jarigen. Voor de andere leeftijden is aanmelding niet nodig. Opgave graag via de website.

Startavond 23 september
Graag beginnen we het catecheseseizoen met alle catechisanten van 12 jaar en ouder, samen met ouders en/of verzorgers. Hiervoor is er een startavond in Rehoboth, van 19:30 (19:15 inloop) tot 20:45 uur.

Vakantie Bijbel Feest (VBF)
In de voorgaande jaren werd door de Oude Kerkgemeente in de herfstvakantie het vakantie bijbel feest georganiseerd. Dit jaar hebben we besloten om geen VBF te organiseren en te zoeken naar een andere vorm van (kinder) evangelisatie in en rondom de Oude Kerk. De kerkenraad zou graag wat meer continuïteit vinden in het kinderevangelisatiewerk. Door omstandigheden moest er haast ieder jaar een ander team gevonden worden om het VBF te organiseren en ligt de Oude Kerkgemeente geografisch wat moeilijk om alle kinderen van de gemeente te bereiken. Daarom slaan we nu een jaar over en zijn we aan het zoeken naar een goede manier om het evangelie te delen met de kinderen in onze wijkgemeente.

Bijbelkring Rehoboth
Op dinsdagavond 3 september hebben we een goede opening van het bijbelkringwerk in het seizoen 2019/2010 gehad met daarbij ook een inleiding op de Romeinenbrief. We gaan dit jaar de eerste zeven hoofdstukken van Romeinen bespreken met als handleiding het boekje Goudkoorts , Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1) van dr. H. van den Belt. Voor zover u het boekje nog niet op de openingsavond hebt ontvangen is het op de eerste bijeenkomst van onze Bijbelkring te krijgen (Prijs 9,95 euro).

Die eerste bijeenkomst is op D.V. woensdag 18 september van 10.00 tot 11.30 uur in Rehoboth. Inloop vanaf 9.45 uur. We behandelen en bespreken dan Romeinen 1: 1-17. In ‘Goudkoorts’ heet het hoofdstuk ‘Gods Evangelie’. De bijeenkomst is ook via de kerkradio te beluisteren. Ik herinner aan de afspraak die we vorig jaar gemaakt hebben om na elke bijeenkomst een collecte te houden t.b.v. het zendingswerk van de door onze gemeente uitgezonden zendingswerkers. We hopen zo met hen in verbinding te blijven en het werk mee te ondersteunen. Tijdens de openingsbijeenkomst gaven zich twee nieuwe leden op zodat de kring nu bestaat uit 36 deelnemers. Maar nog anderen zijn altijd welkom! De volgende data voor de bijbelkringmorgens zijn: 16 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart en 15 april. We hopen op een gezegend bijbelkringjaar! Burggraaf

Gebedskring
De gebedskring komt ook in dit nieuwe winterseizoen weer bij elkaar om te bidden voor de gemeente. U en jij zijn van harte welkom op donderdag 26 september, van 19:15 tot 20.00 uur in Rehoboth. Kom gerust een keer kijken.
Namens de Gebedskring, Geanne de Lange

Herinnering: Marriage Course begint op 2 oktober
Het dagelijks werk op school, kantoor of bedrijf is na de vakantie weer volop aan de gang. Alle aandacht gaat uit naar het gezin en het werk dat gedaan moet worden. Maar weten jullie dat er ook aan je huwelijk gewerkt moet worden? Daarbij kan de Marriage Course behulpzaam zijn met het aanreiken van de nodige handvatten. We nodigen jullie uit voor de cursus op 5 sfeervolle en gezellige avonden op 2, 16, 30 oktober, 13 en 27 november in Rehoboth. Opgave bij voorkeur via onderstaand mailadres.

Voor meer informatie: Bram en Nel Stam, 0318-650315, Henk en Femmy Kuiper, 0318-693997, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Mail, bel of spreek ons gerust aan.

Startweekend Oude Kerkgemeente
Er zijn inmiddels al heel wat aanmeldingen binnen voor de startmiddag van de volwassenen/senioren. Hebt u/jij zich ook al aangemeld? Graag horen we van tevoren hoeveel personen we welkom kunnen heten, dit in verband met de bestelling voor de high-tea en hamburgerbuffet.

De kinderen en de jongeren hebben deze dag een eigen programma, de onderstaande activiteiten zijn alleen voor de volwassenen en senioren in de gemeente.

Doelgroep: Volwassenen
- Op zaterdag 21 september van 13.45 t/m 17.00 uur.
- Opening in Rehoboth rondom het HGJB-thema "Kom, doe mee!", met een activiteit op en rond de Ginkelse Hei o.l.v. dhr. L. Fraanje. Wees voorbereid op een buitje regen. Bij heel veel regen zal een presentatie in de kerk worden gehouden.
- Maaltijd: Hamburgerbuffet.

Doelgroep: Senioren
- Op zaterdag 21 september van 14.00 t/m 17.00 uur.
- Opening in Rehoboth rondom het HGJB-thema "Kom, doe mee!" en een presentatie door de dhr. G. van Bruggen met als thema: "Stuk geschiedenis Oud-Ede – armoede in Ede, waarbij de diaconie een grote rol speelt".
- Maaltijd: High-tea.

Aan het programma zijn verder geen kosten verbonden, u mag aan het eind van de middag een bijdrage geven in de bus bij de uitgang. In verband met de voorbereidingen kunt u zich opgeven via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., hierbij graag het aantal personen en de betreffende activiteit vermelden. Opgeven graag uiterlijk woensdag 18 september a.s.

Gemeente Onderweg avonden – save the date!
In het nieuwe seizoen staan een drietal Gemeente Onderweg avonden gepland. Hieronder leest u het overzicht van data, sprekers en thema:
- Dinsdag 15 oktober: ds. A.J. Mensink, Hervormd predikant, voorzitter Gereformeerde Bond, ‘Bewust gedoopt’. (Wat bedoelt de Heere met onze doop?).
- Dinsdag 26 november: Dr. Ir. Steef de Bruijn, Hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad ‘Dilemma’s en grenzen in christelijke journalistiek’. (Hoe als redactie om te gaan met alle (nep)nieuws en thema’s van alledag).
- Dinsdag 18 februari: drs. P.J. Vergunst, Algemeen secretaris Gereformeerde Bond en hoofdredacteur van De Waarheidsvriend. ‘Ben ik een gehoorzame christen?’ (Over het gezag van de Bijbel, mondigheid, tijdgeest en cultuur).

Noteert u de data in uw agenda? We zien uit naar uw komst.

Wandelpool
De Wandelpool gaat weer van start op zaterdag 28 september. We maken een rondwandeling in de buurt van Arnhem over de landgoederen Lichtenbeek, Boschveld en Mariëndaal met als kers op de taart de berceau de Groene Bedstee. We verzamelen om 9.00 uur op Zwaluwlaan 12. Of je kunt direct naar de startplaats gaan op de parkeerplaats bij restaurant Road House (voorheen De Leeren Doedel/Pinoccio) aan de Amsterdamseweg 467, 6816 VK, Arnhem. Daar vertrekken we om 9.30 uur. Meer informatie over deze wandeling en de agenda voor de komende maanden staat op onze website www.geografischwandelen.nl. Tot ziens bij de GW Wandelpool! Pieter en Coby Metz

Giftenverantwoording
Ontvangen via mevr. Burggraaf € 30 (zending) en via oud. Jansen een gift voor het verjaardagsfonds. Op de bankrekening een gift ontvangen van € 50 (kerkenwerk Oude Kerk). Hartelijk dank voor deze giften.

Tenslotte
In de achterliggende week las ik dat dr. Ad van der Dussen bij de opening van het academisch jaar van de Theologische Universiteit Kampen waarschuwt voor het creëren van een getemde God. Hij hield zijn openingsrede onder de titel: ‘Vrees en beven, een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie.’ God wordt in de Bijbel voorgesteld als een ontzagwekkende majesteit met Wie de gelovigen toch vertrouwelijke omgang kunnen hebben. Een beeld van een God als een alles goedkeurende, vriendelijke vader, zoals bezongen wordt in het lied, ‘Ik wil heel dicht bij U zijn als een kind bij vader op schoot...,’ is wat hem betreft te veel doorgeschoten. In de achterliggende tijd heb ik het er meer over gehad. Bij het lezen van artikel 16 en 17 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in het profetenboek Hosea worden we ons er weer van bewust gemaakt. God is de gans Andere. Wij zitten niet bij Hem op schoot. Wij buigen in eerbied voor Hem neer en zijn met zoveel Bijbelheiligen verwonderd dat juist de verheven en heilige God vertrouwelijk in Christus met ons wil omgaan. Zondag wordt het zichtbaar. In eerbied en met verwondering nadert de gemeente tot de tafel. ‘De lofzang is in stilheid tot U, o God...’