oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente (Jakobus 4 vers 15)

Kinderoppas
Zondag 19 januari 2020
Baby’s: Dinanda van Appeldoorn, Everinda Bisschop, Anne-Lynn van Leeuwen en Henriette Hol
Peuters: Marinda Kroon, Antoinet Hendriksen en Coen van der Sluijs
Opstapklas 3+: Rianne van Silfhout

Zondag 26 januari 2020
Baby’s: Magda den Besten, Karianne Veerman, Hanna de Vries en Hanna Drost
Peuters: Edward Moree, Nelleke van der Sluijs en Annelien Slemmer
Opstapklas 3+: Lineke Aangeenbrug

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 19 januari 2020 - Morgendienst: Psalm 98: 3 en 4 / Avonddienst: Psalm 150: 1
Zondag 26 januari 2020 - Morgendienst: Psalm 9: 1 en 2 / Avonddienst: Psalm 1: 1

Bij de diensten
19 januari. In de morgendienst gaat ds. G. van Wijk uit Hedel voor ons voor. In de avonddienst openen we de Bijbel en lezen uit de belijdenis van onze kerk. Dit keer lezen we artikel 34. Thema voor de preek is: ‘Ik ben gedoopt!’ Tijdens verschillende catechese-uren en in gesprekken met verschillende jongeren is dit een punt van gesprek geweest. Wat betekent het nu eigenlijk dat ik gedoopt ben? Waarom ben ik als kind gedoopt? Kunnen we de doop overschatten? Kunnen we de doop onderschatten? Wie mogen er eigenlijk gedoopt worden? We gaan er samen naar luisteren en spreken erover door op de preekbespreking.

26 januari. In de morgendienst zal het waarschijnlijk wat het kerkbezoek betreft een rustige dienst zijn. In het geheel van Ede is er de gezin-kerk en schooldienst. De Veldhuizerschool heeft de voorkeur om niet meer over vier, maar over drie kerken zich te verdelen. Vandaar dat wij dit jaar in de Oude kerk geen gezin- kerk en schooldienst zullen hebben. We lezen deze morgen Markus 1. Dit kerkelijk jaar hoop ik met u dit evangelie te volgen. In de avonddienst gaat ds. L. de Wit voor ons voor.

Zo gaan we van zondag tot zondag steeds voort. We zien uit naar gezegende diensten in het jaar 2020. Waarin de zondag voor velen als een weldaad zal worden beleefd. Ida Gerhardt (1905-1997) dichtte ontroerend mooi:

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis

en raakt de dingen aan. Wij eten

ons vroege brood gedoopt in zon.

Je hebt het witte kleed gespreid

en grassen in een glas gezet.

Dit is de dag waarop de arbeid rust.

De handpalm is geopend naar het licht.

De handpalm is geopend naar het licht.

Doopzitting
Op donderdag 23 januari is er om 19.00 uur een doopzitting voor de doopbediening op zondag 2 februari. Schrijf een brief aan je kind waarin je aan je kind uitlegt waarom je hem/ haar laat dopen. Neem deze brief mee naar de doopzitting in Rehoboth.

Wijziging in sectieindeling per 1 januari 2020
Voor de helderheid noemen we nog een keer de wijzigingen die zijn aangebracht in de sectie-indeling. Met name de laatste wijziging is nog niet eerder aan de gemeente meegedeeld.

- Sectie 5 en 6 worden samengevoegd als sectie 5.

- De voorkeursleden die woonachtig zijn in wijkgemeente de Ark worden toegevoegd aan sectie 9: ouderling Lamper.

- De voorkeursleden die woonachtig zijn in wijkgemeente Sionkerk blijven behoren bij sectie 11: ouderling Metz.

- Gemeenteleden die woonachtig zijn aan de Zonneoordlaan blijven of zullen gaan behoren bij sectie 1: ouderling Van Eldik.

- De adressen van de Appelenburg en Bettekamp in sectie 4 worden toegevoegd aan sectie 5: ouderling Kuiper.

Wanneer hier vragen over zijn kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.
Uw wijkkerkenraad

Bezoekbroeder
Bezoekbroeder J. van Wagensveld, Berkenlaan 5 6711 RM, heeft besloten om zijn taak neer te leggen. We danken hem voor de bezoeken die hij – samen met broeder Hekking sr. - heeft mogen afleggen en wensen hem en zijn vrouw op de plek die zij ontvangen in de gemeente Gods rijke zegen.

Rectificatie
In de vorige kerkbode schreef ik dat ds. E.F. Vergunst intrede deed met Zacharias 4: 9b. Iemand heeft mij terecht gecorrigeerd. De eerste predikant van wijkgemeente 5 nam afscheid van Ede met deze woorden.

Catechese groep 7 en 8
20 januari. We hebben het over drie koningen in Israël: Saul, David en Salomo. We leren zondag 12: vraag en antwoord 31: ‘Christus is onze hoogste Profeet, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning.’

27 januari. Israël scheurt in twee rijken uiteen: het noordrijk en het zuidrijk. Ga thuis met je ouders vast na hoe dat zo gekomen is. Lees maar eens in 1 Koningen 11: 9-11.

Mentorcatechese 12-13 jr.
20 januari. In les 10 gaat het over de kerkdienst. Iemand zei eens: 'Ik ga naar de kerk om daar het bijschrift bij het plaatje te lezen, want de wereld is een warrig plaatje. Maar God laat mij in de kerk zien hoe het was, en hoe het zou moeten zijn'. Wat vind je van deze uitspraak? Let op! Het huiswerk voor de volgende keer kan niet wachten tot de middag voor de catechisatieles. Lees het nu alvast door!

27 januari. Het gaat in deze les over de preek in de kerkdienst. Bij de preek die we op zondagmorgen 19 januari as. mee hopen te krijgen, geven we je drie vragen mee: 1)Waar ging het om in de preek? 2)Waarom is dit belangrijk? 3)Wat wil die preek van jou en mij? Schrijf bij elke vraag in één bondige zin je antwoord op en neem die de volgende dag mee naar catechisatie.

Ontmoetingsmorgen ouderenwerk
Hierbij wordt u allen uitgenodigd voor onze jaarlijkse ontmoetingsmorgen in Rehoboth op D.V. woensdag 22 januari. Vanaf 9.30 uur staat de koffie en thee klaar en om 11.30 uur zal de ochtend worden afgesloten. Voor deze ochtend hebben wij Ds. Floor uitgenodigd om iets te vertellen over zijn pastorale werk in Bethanië. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Introductiekring
De volgende introductiekring is op woensdag 22 januari 2020 bij Hendrik Hardeman aan Telefoonweg 33. Inloop is vanaf 19:45 en de avond begint om 20:00 uur. We behandelen Nehemia 7 en 8. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Gebedskring
Op donderdag 23 januari komt de gebedskring bij elkaar. Kom gerust een keer kijken. Van harte welkom van 19.15 tot 20.00 uur in Rehoboth! Namens de Gebedskring

Timotheüskring
Op maandag 27 januari komt de Timotheüskring weer bij elkaar. Iedereen is vanaf 19.45 uur van harte welkom bij Marja de Vries, Verlengde Maanderweg 20. Deze keer zal Romeinen 4:1-25 uit ‘Goudkoorts’ behandeld worden.

Fotomoment Chrch app
Op 29 januari is er weer een fotomoment voor het gezichtenboek (chrch app) van 15.00 tot 20.00 uur. Opgeven hiervoor kan bij onze fotograaf Gerda van Engelenhoven-Smilde via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u ook toegang tot het gezichtenboek? Noteer dan dit fotomoment in uw agenda. Zie voor meer informatie en het aanmaken van een profiel de website van de Oude Kerkgemeente.

Verantwoording giften Kerstgroet
In navolging van de verantwoording van giften in de vorige Kerkbode hebben de overige bezorgers van de Kersgroet de volgende giften ontvangen:

Voor de kerk: 1x €5,- 2x €6,- 3x €10,- 1x €12,50 1x €15,- en 1x €20,-

Voor het orgel: 4x € 5,- 1x € 12,- en 1x € 20,-

Voor de Kerstgroet: 1x € 5,-

Voor de Diaconie: 2x € 10,- en 1x € 20,-

Giftenverantwoording
Ontvangen via ds. Molenaar € 102,30 (zendingswerkers), via oud. Van Sorge € 50 (orgelfonds) en € 10 (kerkenwerk Oude kerk), via oud. Jansen € 50 (kerk) en € 20 (kerk), waarvan € 10 voor de kerstgroet. Op de bankrekening een gift ontvangen van € 500 (wijkkas) en € 100 (instandhouding erediensten). Via de Oude kerkgemeente kwam een schenking binnen van € 10.000, waarvan € 4.000 bestemd voor de centrale diaconie en € 6.000 voor de Oude kerkgemeente, als volgt verdeeld: € 4.500 voor de uitgezonden zendingswerkers en € 1.500 voor de renovatie van het orgel. Hartelijk dank voor deze giften en bijzondere schenkingen.

Tenslotte
Afgelopen zondag mochten broeders worden (her-)bevestigd. Het persoonlijk woord sloot ik af met het gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226). Verschillende vroegen naar de tekst van dit gebed. Ik sluit er graag de berichten van dit keer mee af:

Maak ons Heere tot het werktuig van Uw Vrede! zodat wij liefde schenken waar haat regeert en veel vergeven waar mensen worden gekrenkt; zodat wij vrede stichten te midden van onenigheid, en waarheid brengen waar mensen dwalend rondtasten; zodat wij vertrouwen wekken midden in de vertwijfeling, en kunnen bemoedigen wie der wanhoop nabij zijn; zodat wij licht ontsteken in de duisternis, en vreugde verspreiden waar droefheid woont.

Maak ons Heere tot het werktuig van Uw Vrede! - Leer ons er naar te verlangen niet dat wij vertroost zullen worden maar om anderen te troosten; niet dat wij begrepen worden maar om anderen te begrijpen; niet dat wij geliefd zullen worden, maar om anderen lief te hebben. Want wie geeft, die ontvangt, wie zichzelf kan vergeten, zal vinden; wie weet te vergeven zal vergiffenis deelachtig worden en wie kan sterven, wordt wedergeboren ten eeuwigen leven. - Maak ons Heere tot het werktuig van Uw Vrede! -

Indringende woorden. Om mee te nemen en om mee te bidden. We zien uit naar de verhoring van dit gebed in het leven van ons als kerkenraad en in het geheel van de gemeente.

Een beste groet,
J.M. Molenaar

Tot Pinksteren 2020 neemt ds. J.M. Molenaar geen beroep uit een andere gemeente in overweging, maar zal zich gedurende het winterwerk richten op de roeping die hij in Ede ontvangen heeft.