oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente (Jakobus 4 vers 15)

Kinderoppas
Zondag 9 juni 2019
Morgendienst: Kleintjes 0-2 jaar: Willie Methorst, Karianne Veerman, Colinda Hol en Mathias Drost
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Dinanda van Appeldoorn, Rianne van Silfhout en Anne-Lynn van Leeuwen
Avonddienst: Geanne de Lange, Henriëtte Hol en Joanne Assink

Maandag 10 juni 2019
Kleintjes 0-2 jaar: Marjanne Hagendijk, Antoinet Hendriksen, Annelien Slemmer en Ruben de Vries
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Edward Moree, Gerrita van Steenbergen en Naomi de Vries

Zondag 16 juni 2019
Kleintjes 0-2 jaar: Marinda Kroon, Annegé Groenleer, Hanna Drost en Hanna de Vries
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Nelleke van der Sluijs, Jochien Kersten en Mathias Drost

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 9 juni 2019 - Morgendienst: Pinksterliederen / Avonddienst: Psalm 111: 1
Maandag 10 juni 2019 - Morgendienst: Psalm 108: 2
Zondag 16 juni 2019 - Morgendienst: Psalm 105: 3 en 5 / Avonddienst: Psalm 109: 13 en 16

Bij de diensten
9 juni. In de morgendienst komen we samen en lezen we Handelingen 2. We beginnen om 9.50 uur met het zingen van enkele Pinksterliederen. In de avonddienst komen we opnieuw samen en lezen we Handelingen 4. In deze dienst zal ikzelf het Woord bedienen en ds. J.P. Ouwehand uit Houten zal de uitzending verrichten van Heleen van der Sluijs en Björn en Marlies van Veelen. Na deze dienst is er voor de hele gemeente gelegenheid om Heleen en Björn en Marlies de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen in gebouw Rehoboth. Tegelijk is daar nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/ thee of fris.

10 juni. In de morgendienst komen we nogmaals samen en zal ds. G. Herwig uit Nunspeet voor ons voor gaan.

16 juni. Op deze zondag trinitatis zal de doop bediend worden aan een aantal kinderen van de gemeente. Tot de zomervakantie wil ik met u een aantal gedeelten lezen uit de Filippenzenbrief. Bij de afsluiting van het kerkelijk jaar lazen we Filippenzen 1. In deze doopdienst lezen we Filippenzen 2. In de avonddienst gaat ds. C.W. Saly voor ons voor.

We worden opnieuw dus opgeroepen om met een niet aflatende trouw de kerkdienst te bezoeken. De volgende uitspraak van Calvijn wil ons er opnieuw in stimuleren: "Het is de verhoogde Christus, Die in de woordverkondiging de Heilige Geest hanteert. Beiden, de Geest en Christus, zijn niet te scheiden. De kern van het werk van de Geest is dat Hij tot Christus brengt. Achter de Geest staat het kloppende hart van Christus".

Extra collecte 9 juni
In de avonddienst van 9 juni a.s. zullen Heleen, Björn en Marlies worden uitgezonden. Om die reden is er – alleen in de Oude kerk - ook op 9 juni a.s. een derde uitgangscollecte. De opbrengst van die uitgangscollecte zal geheel ten goede komen aan het werk wat zij hopen te gaan doen. We bevelen deze collecte nu alvast van harte bij u en jou aan.

Doopterugkomavond
Op maandag 17 juni a.s. is er een doopterugkomavond voor alle ouders die hun kind ten doop hielden in de periode vanaf juli 2017 tot nu. Binnenkort ontvangen jullie een persoonlijke uitnodiging. We beginnen om 20.00 uur. We denken na over de vraag hoe God naar ons kind kijkt. We hopen de doopouders allemaal te ontmoeten!

Avond nieuwingekomenen
Voor allen die in het achterliggende jaar zich aansloten bij de wijkgemeente is er een avond belegd waarin we u graag ontmoeten. Op maandag 24 juni a.s. bent u en zijn jullie van harte welkom. We beginnen om 19.45 uur. Na schriftlezing en overdenking zal er een korte presentatie worden gegeven van de wijkgemeente, vervolgens zullen we in groepen uiteen gaan om elkaar beter te leren kennen en het Bijbelgedeelte te bespreken. Voor hen die willen is er tenslotte een rondleiding in de Oude kerk. We hopen velen te ontmoeten om nader met elkaar kennis te kunnen maken.
Uw wijkkerkenraad

Beroepingswerk
De Sionkerkgemeente zal opnieuw een beroep uitbrengen. We vragen uw gebed voor ds. L. de Wit en de Sionkerkgemeente. Het is hun en ons verlangen dat de vacature vervuld zal worden met de komst van ds. L. de Wit. Voor het beroep dat hervormd Nijkerk op mij had uitgebracht heb ik bedankt. Verschillende gemeenteleden lieten ons weten met ons mee te bidden en mee te leven. We waren er dankbaar voor. Het komen tot een goede beslissing vind ik lastig. Ik vraag me elke keer af wat een gezonde geestelijke houding is in het beroepingswerk. Ik geloof vast dat ik gemist kan worden in Ede. Dat schrijf ik niet om daarmee de quasi bescheiden jongen uit te hangen, maar ik ben ervan overtuigd dat de hervormde gemeente en de wijkgemeente Oude kerk niet omvalt als we u zouden verlaten. De hervormde gemeente van Ede is immers het eigendom van Christus en niet van mij. De vraag die ik mezelf stel is daarom vooral waar de Heere mij gebruiken wil. Op dit moment hoop ik dat ik gebruikt mag worden in Ede. Het is mijn gebed dat de langdurige vacature in Nijkerk niet al te lang meer zal duren.

Bijbelkamp
Een gedeelte van het Bijbelkamp heb ik mogen meemaken. We waren dankbaar voor de goede sfeer en vooral de gesprekken die we met elkaar hadden rond een open Bijbel over het gebed. We hopen van harte dat dit Bijbelkamp ons heeft aangevuurd tot het gebed. In het boekje van Marieke den Butter: ‘Bijbels bidden voor je kinderen’ staan een aantal citaten die wellicht mooi zijn om nog eens te overdenken: Er is dagelijks geen beter bestede tijd, dan de tijd die we op onze knieën doorbrengen (J.C. Ryle). ‘Het is iets goeds om gebed de eerste zaak van de morgen te laten zijn, en de laatste zaak van de avond (Maarten Luther). Het maakt niet zo uit in welke vorm we bidden of hoeveel woorden we gebruiken. Belangrijk is geloof dat zich vasthoudt aan God in de wetenschap dat Hij weet wat we nodig hebben, zelfs voordat we tot Hem bidden. Dat is het wat het christelijk gebed het grenzeloze vertrouwen geeft en de blijmoedige zekerheid (Dietrich Bonhoeffer).

Gebedskring
Op donderdag 20 juni komt de gebedskring bij elkaar, van 19:15 tot 20.00 uur in Rehoboth. Van harte welkom! Namens de Gebedskring, Geanne de Lange

Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Koers € 20 (onderhoud orgel), oud. Fraanje € 20 (kerkrentmeesters), oud. Van Sorge € 20 (Oude kerk), Ellie Ploeg € 20 (wijkkas), mevr. Braafhart € 5 (GZB) en € 5 (wijkkas), br. Zijl € 10 (kerk), oud. Jansen € 10 (kerk) en een gift voor het verjaardagsfonds, Jannie Jansen € 10 (kerk). Via de bankrekening een gift ontvangen van € 50 (kerkenwerk Oude Kerk). Hartelijk dank voor deze giften.

Tenslotte
We leven toe naar het Pinksterfeest! Ik eindig de berichten met enkele zinnen van ds. G. Boer. Meer dan een keer kom ik gemeenteleden tegen die het verzameld werk van hem lezen of gelezen hebben. Zeker aan te raden. Hij schrijft o.a.: ‘Door wie komt alles op zijn plaats? Door de Heilige Geest, Die Christus verheerlijkt aan en in het hart. Deze Geest legt een onverbreekbare band met Christus en in Hem met de Vader, zodat de bewogen omgang met God beleefd wordt. Hij opent de hemel, zodat wij de Zoon des mensen zien. Hij brengt onze smekingen, dankzeggingen, gebeden omhoog en doet de woorden van God tot ons komen.’ Woorden die ons eens te meer bidden doen bidden: ‘Kom Schepper Geest!’

Een gezegend Pinksterfeest gewenst.