Skip to main content

Beleidsplan Diaconie 2020-2023

Elke vier jaar willen we als diaconie onze visie, taken en voornemens opnieuw formuleren en vertalen in een beleidsplan. Voor de komende jaren staat in dit beleidsplan omschreven wat we willen gaan bereiken en op welke manier we dat willen gaan doen.