Skip to main content

Zendingswerkers

{article id="5259"}{text}{/article}


Achtergrond informatie Zendingscommissie

Vanuit de Bethelkerk

Vanuit de Bethelkerk is een gezin met drie kinderen uitgezonden naar Centraal-Azië. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we hun naam en het land hier niet op de website noemen. 

Familie Heij op Bonaire

Op zondag 4 juli 2021 zijn Mart, Loes en hun dochter Laura Heij vanuit de Bethelkerkgemeente uitgezonden naar Bonaire voor Trans World Radio (TWR).

Vanuit de Ark- en de Kleopasgemeente

In juni 2022 zijn Henk en Conny uitgezonden naar Noord-Afrika. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we hun achternaam en het land niet noemen.              

Fam. De Vries naar Peru

Hilbert en Evelien de Vries gaan, samen met hun kinderen: Sarah, Emma en Deborah, naar Curahuasi in Peru. Zij worden uitgezonden om bij te kunnen dragen aan de missie van het ziekenhuis ter ondersteuning van de armste bevolkingsgroepen van Peru.