Skip to main content

logo groot

Ouderenwerk

Ouderenmiddagen

In de periode van eind september t/m mei worden er elke dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur ouderenmiddagen gehouden in “Rehoboth”. Deze middagen zijn gemeentebreed. Eerst wordt er een meditatie gehouden en daarna is er tijd voor een ontspannen programma. Ongeveer 5 keer per jaar wordt er een zgn. “Grote Middag” georganiseerd, waaronder ook een Kerst- en Paasmiddag. Voor de “Grote Middagen” wordt altijd een gast uitgenodigd. Deze middagen worden aangekondigd in de Kerkbode. 

Iedere senior is van harte welkom! Gaat u normaal op eigen gelegenheid naar de middagen maar heeft u nu vervoer nodig, wilt u dit dan vóór 1 september melden bij mevr. De Kool (225576) dan probeert zij een chauffeur voor u te regelen.
Inlichtingen worden graag gegeven door de leiding:
• Mevr. G. Redert - (0318) 643123
• Mevr. D. van Roosmalen - (0318) 614339
• Mevr. N. Kruijmer - (0318) 555558

Jaarlijkse dagtocht

De 'Rehobothleiding' organiseert ieder jaar namens de diakonie een dagje uit voor ouderen. Er wordt een leuke dagtocht gemaakt in Nederland en onderweg wordt gezamenlijk gegeten. Meestal wordt deze dag in de tweede week van mei gepland. Ook hier geldt: zie de Kerkbode voor de juiste datum.

Vakantieweek ouderen

Foto diaconie website2Binnen de Ouderencommissie houdt een aparte groep zich bezig met het organiseren van de vakantieweek voor ouderen. Deze commissie verzorgt alles rondom de vakantieweek, dus van het zoeken naar een geschikte locatie en de inschrijving van de deelnemers tot het begeleiden van de deelnemers bij de vakantieweek.
Voor wie is deze vakantieweek bedoeld? Voor ouderen van 65 jaar of ouder,die zich in hoge mate zelf kunnen redden en die door één persoon geholpen kunnen worden (deelnemer die '1 op 1 begeleiding' nodig heeft kan niet mee). Bekijk meer op deze pagina.

Ouderenbezoekwerk

In de huidige maatschappij, waarin steeds minder tijd en aandacht is voor de naaste en de groep ouderen steeds groter wordt, is het tonen van belangstelling voor elkaar erg belangrijk.
Ook als Oude Kerkgemeente hebben wij de opdracht om mee te leven met elkaar. Daarom wordt er aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder gevraagd of zij het fijn vinden om regelmatig een bezoekje te ontvangen van een bezoekdame of -broeder. We vragen of er belangstelling is voor het blaadje ‘Lichtspoor’ dat zes keer per jaar wordt uitgegeven.

Denkt u na het lezen van dit stukje nu ook: ik zou graag een bezoekje ontvangen. Of zou u mee willen helpen in het ouderenbezoekwerk? Neem dan contact op met:
Coby Metz - (0318) 613667
Teunie Koers,- (0318) 616445
Gerrie Remmelink- (0318) 623233