Skip to main content

logo groot

Zangdiensten en Sing-in

Elk jaar rond Kerst en Pasen wordt er een zangdienst georganiseerd door de Oude Kerkgemeente, gevolgd door een sing-in aan het einde van het kerkelijk jaar met een algemeen thema.

Alle gemeenteleden, jong en oud, zijn van harte welkom om mee te komen zingen en luisteren.

Tijdens de zangdiensten en de Sing-in zingen we met elkaar veel liederen tot eer van God! De liederen komen met name uit Op Toonhoogte, maar ook andere bundels worden gebruikt. Elke keer wordt een centraal thema gekozen en soms is er ook een korte meditatie. De nadruk ligt op het zingen en prijzen van Gods naam!

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Johanna van der Maas. De precieze datum en de locatie van de Sing-in volgen op een later moment.