Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 17 dec 09:30 uur ds. N.W. van den Houten - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 17 dec 17:00 uur ds. T. de Ridder (Ochten) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

 

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!

Uw gaven, ook online

 


10 december 2023 9.30 (ds. C.C.J. van der Dussen)

Tweede advent - Viering Heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps.72:7,10 (o)

Stil gebed
Votum en groet

Ps.132:4,10 (n)

Gebed

OTH 488..."Diep, diep als de zee...."

Schriftlezingen: Exodus 30:11-16 en Mattheüs 17:24-27

Lied 1:1,3,4

Prediking: n.a.v. Mattheüs 17:24-27

Ps.108:1,2 (n)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Ps.23:1 (o)

Avondmaalsformulier + gebed

Lied 139:1,3

Nodiging

Zingen Lofzang van Maria 1, 3, 8, 7

Danken en voorbeden

Collecten

Lied 428:1,2

Zegen

10 december 2023 17.00 (ds. J.E. de Groot)

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen kerkenraad

Ps. 61: 3 (NB)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 130: 3 en 4 (NB)

Lofprijzing
Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dankzeggen, want Hij verdient onze dank. Wij zegenen Hem omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’ Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha!

Gebed

Liedboek gezang 141: 1 en 2 ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer’

Psalm 103: 1 en 6 (OB)

Dankgebed viering HA en gebed om verlichting om de Heilige Geest

Schriftlezing: Efeze 2: 1-13

Psalm 89: 7 en 8 OB

Verkondiging - Thema: Uit genade bent u zalig geworden.

Lofzang van Maria (Enige gezangen, Oude berijming): 4 en 5

Dankgebed

Liedboek gezang 281: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’

Zegen


Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317