Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdiensten online
Gebruik een App!

Gebruik de Kerkomroep apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 11 juni 09:30 uur ds. D.G.R.A. Beekman (Heilig Avondmaal) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 11 juni 17:00 uur ds. D.G.R.A. Beekman (Voortz. H.A.) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

11 juni 2023 9.30 (ds. D.G.R.A. Beekman)

Viering Heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen kerkenraad

Ps. 130: 4 (NB) -> schoolpsalm

Stil gebed, votum en groet

Ps. 84: 2 (OB)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Op Toonhoogte lied 362 ‘U maakt ons één’

Schriftlezing Titus 2, 1-10

Psalm 131: 1, 2 en 3 (NB)

Verkondiging

Liedboek gezang 456: 1 en 3 Zegen ons Algoede

Geloofsbelijdenis

Psalm 84: 3 (OB)

Onderwijzing bij het Avondmaal

Gebed

Psalm 27: 3 (OB)

Liedboek gezang 446: 1, 2, 3 en 4 ‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Psalm 118: 10 (NB)

Zegen

11 juni 2023 17.00 (ds. D.G.R.A. Beekman)

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen kerkenraad

Ps. 91: 1 (NB)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 89: 3 en 7 (OB)

Lofprijzing

Gebed

Liedboek gezang 445: 1 en 2 ‘God heeft mij zijn Zoon gegeven’

Psalm 103: 1 en 3 (NB)

Dankgebed viering HA en gebed om verlichting om de Heilige Geest

Schriftlezingen: Titus 2, 11-15 & Ezechiël 37, 15-28

Tien geboden (Enige gezangen Oude berijming): 1, 2 en 9

Verkondiging

Liedboek gezang 455: 1, 2 en 3 ‘Als Hij maar van mij is’

Dankgebed

Liedboek gezang 297: 1 en 2 ‘Toch overwint eens de genade’

Zegen

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

App logo kerkdienstgemist

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!

Na december 2021 wordt kerkomroep.nl niet meer gebruikt.

Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317