Bethelkerkgemeente Ede

Seniorenmiddagen

Seniorenmiddagen

Een aantal keer per seizoen (september tot maart/april) wordt er in de Bethelkerk een seniorenmiddag gehouden. Deze middagen zijn gericht op onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning.
Deze bezinning wordt meestal gedaan door de predikant of kerkelijk werker. Na de bezinning is er ruimte voor een spreker die iets komt vertellen (of laten zien ) over een bepaald onderwerp; ook kan het gebeuren dat we op een creatieve manier met elkaar aan de slag gaan.
Een gewone middag begint om 14:30 uur en eindigt rond de klok van 17:00 uur. Indien de seniorenmiddag om 15:00 uur begint, dan betekent dit dat we ook samen eten. Alle senioren uit Ede-Zuid (Bethelkerk) en de Rietkampen (Kleopasgemeente) zijn van harte welkom; maar ook als u niet lid bent van onze gemeente verwelkomen wij u graag!

Voor alle middagen geldt: locatie de Bethelkerk.

Terugblik seniorenmiddag 20 november 2019

H Hegeman nov 19Woensdagmiddag 20 november jl. was er weer een seniorenmiddag. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden, zodat de zaal zich vulde met veel vertrouwde en ook nieuwe gezichten. Goed om elkaar te ontmoeten! Na het welkom was er een moment van herdenken in verband met de aankomende laatste zondag van het kerkelijke jaar - 24 november. Een mooi gedicht uit “Wachters in de nacht” van Sytze de Vries werd voorgedragen.

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 17 april 2019

tanzaniaWoensdagmiddag 17 april jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Voor en na het programma was er gelegenheid om kaarten te kopen ten bate van de zendingsechtparen Dick & Anita – Brazilië en Arnaud & Dorine – Centraal Azië. Veel senioren waren gekomen. Er was een goede sfeer en ontmoeting!

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 20 februari 2019

IMG 4514 zaal 3Woensdag 20 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Veel senioren en belangstellenden uit de Rietkampen, Ede-Zuid en daarbuiten waren deze middag gekomen.

Op deze middag ging de bezinning van onze wijkbewoner de heer Dick Hulstein over Genesis 22 : 1-19 ‘Het offer van Abraham’. De mooie overdenking werd besloten met het Lied 432 : 1 en 2 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’. In dit lied komt geloofsvertrouwen tot uiting. Zoals Abraham vertrouwde op God, mogen ook wij vertrouwen op God die Zijn Zoon heeft gegeven. Uit het offer van Jezus Christus mogen wij leven en vertrouwen op Zijn Woord.

Hierna werd het woord gegeven aan de heer Rob van Eck uit Doorwerth over de 7 Klassieke Wereldwonderen.

Zie de bijlage voor het volledige verslag.

Terugblik seniorenmiddag 2 oktober

20191002Seniorenkring Foto 7 Pauze vondstenWoensdagmiddag 2 oktober jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. De presentatie: “Van Karrenspoor tot Oude Kerkweg: 3000 jaar historie in Park Reehorst” was een boeiend beeldverhaal.

Lees meer

Seniorenmiddag - 2 oktober

opgraving reehorstOp woensdag 2 oktober zal de eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen worden gehouden, van 14.30 uur – 17.00 uur in de grote zaal van de Bethelkerk. De korte overdenking zal worden verzorgd door Ds. W.G. van den Top.

Gasten zijn deze middag de heer Ronald ’t Hart uit Brummen en de heer Eric Norde uit Ede. Deze archeologen zijn werkzaam bij RAAP Archeologisch Adviesbureau te Zutphen. Uitgelegd zal worden wat archeologie nu eigenlijk is.

Alle senioren uit de Rietkampen en Ede-Zuid (en natuurlijk ook buiten deze 'grenzen') zijn van harte welkom!

Lees meer