Bethelkerkgemeente Ede

Seniorenmiddagen

Seniorenmiddagen

Een aantal keer per seizoen (september tot maart/april) wordt er in de Bethelkerk een seniorenmiddag gehouden. Deze middagen zijn gericht op onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning.
Deze bezinning wordt meestal gedaan door de predikant of kerkelijk werker. Na de bezinning is er ruimte voor een spreker die iets komt vertellen (of laten zien ) over een bepaald onderwerp; ook kan het gebeuren dat we op een creatieve manier met elkaar aan de slag gaan.
Een gewone middag begint om 14:30 uur en eindigt rond de klok van 17:00 uur. Indien de seniorenmiddag om 15:00 uur begint, dan betekent dit dat we ook samen eten. Alle senioren uit Ede-Zuid (Bethelkerk) en de Rietkampen (Kleopasgemeente) zijn van harte welkom; maar ook als u niet lid bent van onze gemeente verwelkomen wij u graag!

Voor alle middagen geldt: locatie de Bethelkerk.

Terugblik seniorenmiddag 19 februari 2020

Seniorenmiddag FEB2020 1Woensdag 19 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten.

Na het welkom werd er stilgestaan bij het overlijden van twee trouwe bezoekers van deze middagen, dhr. Kranendonk en mw. Heikamp-Lagerweij. Hierna hield Ds. De Groot een korte overdenking n.a.v. Marcus 2 : 1-12 ‘Jezus geneest een verlamde’. Het thema van de overdenking was “Aan Zijn voeten is de beste plaats”. De situatie van de Verlamde man, de vier Vrienden en de Here Jezus als Verlosser/Vriend werd belicht. Na deze mooie overdenking speelde onze nieuwe pianiste, Annette Couprie het mooie lied: ‘Welk een vriend is onze Jezus’.

Hierna was het tijd voor de presentatie van de heer Pieter Oosterveld van de Stichting Manege zonder Drempels uit Bennekom. Hij vertelde ons over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere manege.

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 13 april 2022

Woensdag 13 april jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Na het welkom volgde er een mooi gedicht van Ds. André F. Troost “God zal zorgen”. We zongen daarna Gezang 49 : 1 en 2: Jezus leven van mijn leven. We werden met het zingen begeleid door onze nieuwe pianist, de heer Jacob Hartman. Op deze middag in de Stille Week was het thema van de bezinning: “De biddende Hogepriester”. Ds. W.G. van den Top hield een korte overdenking naar aanleiding van Lucas 22: vers 24 - 32.

De middag werd afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd in de hal. Dat samen eten verbindt, was te zien en te horen! De broodmaaltijd was uitstekend verzorgd door Co Gijsbertsen. Er was een goede sfeer en ontmoeting! We sloten af met het mooie lied ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen.

De volgende en laatste seniorenmiddag van dit seizoen is op D.V. woensdag 15 juni. We hopen dan een uitstapje te maken naar de Manege Zonder Drempels. Voor vervoer zal worden gezorgd.IMG 20220415 WA0006

thumbnail 20220413 153708

Terugblik seniorenmiddag 20 februari 2019

IMG 4514 zaal 3Woensdag 20 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Veel senioren en belangstellenden uit de Rietkampen, Ede-Zuid en daarbuiten waren deze middag gekomen.

Op deze middag ging de bezinning van onze wijkbewoner de heer Dick Hulstein over Genesis 22 : 1-19 ‘Het offer van Abraham’. De mooie overdenking werd besloten met het Lied 432 : 1 en 2 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’. In dit lied komt geloofsvertrouwen tot uiting. Zoals Abraham vertrouwde op God, mogen ook wij vertrouwen op God die Zijn Zoon heeft gegeven. Uit het offer van Jezus Christus mogen wij leven en vertrouwen op Zijn Woord.

Hierna werd het woord gegeven aan de heer Rob van Eck uit Doorwerth over de 7 Klassieke Wereldwonderen.

Zie de bijlage voor het volledige verslag.

Terugblik seniorenmiddag 20 november 2019

H Hegeman nov 19Woensdagmiddag 20 november jl. was er weer een seniorenmiddag. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden, zodat de zaal zich vulde met veel vertrouwde en ook nieuwe gezichten. Goed om elkaar te ontmoeten! Na het welkom was er een moment van herdenken in verband met de aankomende laatste zondag van het kerkelijke jaar - 24 november. Een mooi gedicht uit “Wachters in de nacht” van Sytze de Vries werd voorgedragen.

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 2 oktober 2019

20191002Seniorenkring Foto 7 Pauze vondstenWoensdagmiddag 2 oktober jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. De presentatie: “Van Karrenspoor tot Oude Kerkweg: 3000 jaar historie in Park Reehorst” was een boeiend beeldverhaal.

Lees meer