Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Kerkenraad

De kerkenraad is als het ware het bestuur van de kerk. Ze is verantwoordelijk voor de kerkdiensten en het werk in de gemeente. Daarnaast bezoeken kerkenraadsleden (sectieouderlingen en diakenen) kerkleden thuis.

De kerkenraad komt één keer in de zes weken bij elkaar om te vergaderen over zaken die in de wijkgemeente spelen. Dat is dus 8 keer per jaar, waarvan tweemaal een consistorievergadering (vergadering die alleen voor broeders is die bezoekwerk doen – meestal met de bezoekbroeders).

De kerkenraad bestaat uit de wijkpredikant, clusterouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er nog ambtsdragers met een bijzondere opdracht: een jeugdouderling, een jeugddiaken, een missionaior ouderling, een ouderling vorming en toerusting, een scriba (secretaris) en een preses (voorzitter).

Hieronder vindt u het beleidsplan van de Bethelkerkgemeente.