Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdiensten online
Gebruik een App!

Gebruik de Kerkomroep apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

Actuele diensten in de Bethelkerk

Geen evenementen

16 mei 2021 9.30

Bediening Heilige Doop

 

Welkom

zingen Psalm 89:1 OB

stil gebed, votum en groet

zingen Psalm 139:1,8 NB

Doopformulier
Jezus Christus heeft gesproken: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".
In de heilige doop verbindt God Zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods Rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. Wij hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want Zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers al bij het verbond. Zo sprak de Here God al tot Abraham: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.
Nu bent u als ouders geroepen uw kind vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Here Jezus te brengen. Jezus sprak zelf: Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen en te zegenen.

Gebed

Doopvragen
Beste doopouders. U hebt gehoord dat de Doop een instelling van God is om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de Doop met die bedoeling gebruiken en niet uit gewoonte of bijgeloof.
1. Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?
2. Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?
3. Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, deze kinderen voor te gaan op de weg van de Here, opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?

We luisteren en kijken naar Creation Calls

Bediening van de doop

zingen Psalm 134:3 OB (staande)

gebed

kindermoment

Schriftlezing Genesis 15:1-21

zingen Psalm 105:5 OB

verkondiging

zingen gez 95:1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

gebeden

slotlied gez 293:1,3 Wat de toekomst brengen moge

zegen

16 mei 2021 17.00

Welkom

Introïtus: LB Gz 231, 1 en 3

Stil gebed | Votum en groet

Psalm 118, 5 (NB) (orgel)

Gebed

Bijbellezing: Mattheus 26, 57 - 64 en Romeinen 8, 31 - 39
Tekst: Romeinen 8, 34b

LB Gz 234, 1 en 2 (orgel)

Verkondiging: “Jezus ons ten goede aan Gods rechterhand”

Luisterlied Gezegend is de Vader

Geloofsbelijdenis

Psalm 33, 1 en 11 (OB)

Gebed

Psalm 118, 6 (NB) (orgel)

Zegen

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

kerkomroep.nl

Ede, Bethelkerk
J T Tooroplaan 133
6717 KD Ede


Probeer de diensten in de lijst hieronder uit, er is een nieuwe manier van afspelen gevonden die mogelijk wel werkt
Werkt het niet? Kik dan hier voor de kerkomroep website!
Datum Uitzending
16-05-2021 16:50 KijkLuister
16-05-2021 09:15 KijkLuister
13-05-2021 09:08 KijkLuister
09-05-2021 16:34 KijkLuister
09-05-2021 09:16 KijkLuister
06-05-2021 19:08 KijkLuister
02-05-2021 15:58 KijkLuister
02-05-2021 08:09 KijkLuister
25-04-2021 16:10 KijkLuister
25-04-2021 08:09 KijkLuister

KerkTV Hulp en instructies

PC en laptop

KerkTV werkt in de meeste webbrowsers, echter de beste resultaten, ook op oude trage computers worden met de Chrome webbrowser behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar:
- www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)
www.kerkomroep.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark)

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317