Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Leerdiensten 'Tien Geboden'

prekenserie Ede Tiengeboden afbeelding

Vorig jaar was in het ministerie besloten om een prekenserie te houden over het Onze Vader. Elke predikant nam een bede voor zijn rekening om in alle wijken die preek te houden. Dit is erg positief ontvangen. Daarom willen we dit jaar weer een prekenserie houden. Het zal gaan over de tien geboden. Deze beginnen met die machtige woorden IK BEN. God maakt zich bekend als de Bevrijder en Hij verbindt zich aan zijn volk met de belofte hun God te zijn. Op het grote IK BEN volgt dan tien keer ‘gij zult ….’ Vanuit Zijn bevrijdend handelen worden wij opgeroepen Zijn geboden te onderhouden. Hoe kun je anders je liefde en dankbaarheid uiten? Elke predikant heeft een gebod gekozen en zal die preek in elke wijkgemeente houden. We hopen de gemeente daarmee te dienen en ook onze verbondenheid met elkaar daarin tot uitdrukking te brengen. De HEERE zegene zijn Woord!

Ministerie van predikanten Hervormde gemeente Ede