Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Terugblik seniorenmiddag 19 februari 2020

Seniorenmiddag FEB2020 1Seniorenmiddag FEB2020 2Woensdag 19 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten.

Na het welkom werd er stilgestaan bij het overlijden van twee trouwe bezoekers van deze middagen, dhr. Kranendonk en mw. Heikamp-Lagerweij. Hierna hield Ds. De Groot een korte overdenking n.a.v. Marcus 2 : 1-12 ‘Jezus geneest een verlamde’. Het thema van de overdenking was “Aan Zijn voeten is de beste plaats”. De situatie van de Verlamde man, de vier Vrienden en de Here Jezus als Verlosser/Vriend werd belicht. Na deze mooie overdenking speelde onze nieuwe pianiste, Annette Couprie het mooie lied: ‘Welk een vriend is onze Jezus’.

Seniorenmiddag FEB2020 3Hierna was het tijd voor de presentatie van de heer Pieter Oosterveld van de Stichting Manege zonder Drempels uit Bennekom. Hij vertelde ons over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere manege. Het begon allemaal 35 jaar geleden door een zegeltjesactie van Melkboer Roelofsen. Bij aankoop van boter konden zegels gespaard worden. Na inlevering van een volle spaarkaart kon er dan door een kind een rondritje op het paard van de melkboer gemaakt worden. De melkboer werd geconfronteerd met een moeder van een kind met een ernstig meervoudige beperking. Er werden alternatieven gezocht zodat gehandicapte kinderen ook gebruik konden maken van de spaarkaart. Een kleedje wat gesleept werd en een gehalveerd olievat waren de voorlopers van het nu ontwikkelde huifbed. Bij het huifbed ligt de rijder op een doek dat in een frame is gespannen over de ruggen van twee paarden. Door het huifbedrijden komen de rijders op een natuurlijke manier in beweging. De beweging van de paarden wordt via het doek overgedragen op de rijder. Met deze beweging en de warmte van de paarden ontspant het lichaam. Naast het plezier en de ontspanning verbetert het huifbedrijden ook diverse lichaamsfuncties. Huifbedrijden is goed voor kinderen en volwassenen. Door het instellen van riempjes wordt de persoonlijke situatie ingesteld. De tweejarige training van de medewerkers en de paarden werd uitgelegd. De echte werkers zijn de paarden. De paarden hebben 3 werkdagen en 4 rustdagen.
Aan de manege zijn medewerkers (6 fte) en 50 vrijwilligers verbonden. De vrijwilligers houden zich o.a. bezig met kleurrijk schilderwerk, onderhoud van de gebouwen en het terrein, verkoop Kerstkaarten, administratie (90%) en Bestuur.
Ook heeft de Manege zonder Drempels vier appartementen voor gezinnen en groepen met mensen met een ernstig meervoudige beperking. Dankzij deze appartementen kunnen ook mensen die verder weg wonen komen huifbedrijden. Na de pauze laat dhr. Oosterveld ons ook via een filmpje bijzonderheden zien en kunnen er vragen worden gesteld.
Ook een ervaringsdeskundige spreekt haar waardering uit. Wij zijn allen onder de indruk en hebben een goed beeld van de Manege zonder Drempels gekregen.

De volgende seniorenmiddag is op woensdag 1 april van 15.30 – 18.30 uur. De korte overdenking zal door Hanneke Hegeman worden gehouden. Arnaud en Dorine zullen kort vertellen over hun werk in Centraal-Azië. Ook spreekwoorden raden staat op het programma. Tot besluit zal er een heerlijke broodmaaltijd zijn.