Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Terugblik seniorenmiddag 28 september 2022

Kaart AlideWoensdag 28 september jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Na het welkom, gebed en zingen was het woord aan Hanneke Hegeman. Zij vertelde over de nieuwe OMEGA-cursus. Deze 3 cursusbijeenkomsten zijn gericht op (levens)vragen van ouderen. OMEGA is gericht op bezinning, bemoediging en verbinding.

Daarna sprak Alide Snitselaar met ons over het thema ‘Eenzaamheid’.
De Bijbellezing was uit Psalm 142 : 1 t/m 5 wat goed paste bij het thema.
We hadden per tafel een kort contactmoment over eenzaamheid. Voor ieder is eenzaamheid anders. Alide noemde VERBINDING een belangrijke schakel en sprak over 3 vormen van eenzaamheid: Sociale eenzaamheid (te weinig contacten), emotionele eenzaamheid (je niet begrepen voelen) en existentiële eenzaamheid (ten diepste er alleen voor staan). Deze 3 vormen werden nader besproken en uitgediept.

Uit een gedicht van Bonhoefer werden de dichtregels aangehaald:
“Wie ben ik?
Wie ik ook ben, U kent mij.
Ik ben van U, o God.”

Besproken werd wat we kunnen doen aan eenzaamheid voor anderen en voor jezelf. Ook werd de Open Kerk iedere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Bethelkerk aangehaald. Ieder van harte welkom! Daar is ruimte voor bezinning, stilte, ontmoeting en een praatje. We sloten af met het Lied 429 : 1 en 2 ‘Wie maar de goede God laat zorgen’. We kijken terug op een fijne middag. We kregen bij het naar huis gaan een mooie kaart mee met bemoedigende tekst.

De volgende seniorenmiddag is gepland op D.V. woensdag 16 november van 15.30 – 18.30 uur. Dan hopen wij een stamppottenmaaltijd aan te kunnen bieden.