Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

terugblik seniorenmiddag - 15 november 2023

stamppot 2023 10 27 Woensdag 15 november jl. was er weer een seniorenmiddag. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden. Goed om elkaar weer te ontmoeten! Na het welkom was de Bijbellezing uit Psalm 61: 4 – 9. Hanneke Hegeman hield een korte overdenking. In dit Psalmgedeelte gaat het over de veiligheid en geborgenheid bij God.
Aansluitend zongen we Ps. 61: 1, 3 en 5.

Hierna was het tijd voor de verhalenkoffer. Fina Bokhorst vertelde op een boeiende manier over de ontstaansgeschiedenis van haar Bed en Breakfast, die zij in 1995 startte. Via het VVV kwamen de mensen bij Fina voor onderdak. Fina vertelde over bijzondere gasten en ontmoetingen. Zij mocht hierin veel betekenen voor een aantal mensen. Ze ondersteunde haar verhaal met spulletjes uit de koffer. Wij senioren waren vol aandacht voor deze leuke boeiende verhalen. We zagen het gewoon voor onze ogen gebeuren.

Na dit mooie verhaal was er nog een herinneringsboksie uit de Afrikaanse serie te zien en spraken we hierover nog even door:

afrikaanse munt'n MUNTSTUK:
herinner my dat gesontheid,
liefde en blydskap
nie gekoop kan
word nie.
God gee die gratis.

Na het zingen van “Onze Vader…” op de wijs van Elly en Rikkert konden we gaan genieten van de diverse stamppotten. Het stamppottenbuffet was uitstekend verzorgd en er werd dan ook heerlijk gesmuld van de maaltijd! We sloten de maaltijd af met Gezang 393: “De dag door Uwe gunst ontvangen…”. We kregen allemaal een bemoedigend woord mee (Cor van Itterson):

Vertrouw het verleden
toe aan Gods goedheid.
Het heden aan Zijn liefde
en de toekomst
aan Zijn trouwe zorg.

De volgende seniorenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 14 februari 2024 van 14.30 – 16.30 uur. De heer Marco Sol zal dan een presentatie houden over:
* Kamp ‘t Schut in Ede (Joden 2e Wereldoorlog)
* Het Joodse volk in het licht van de Bijbel.